Nieuws
Vrijdag 7 oktober is/was het de ‘Dag van de Oudere’. Een jaarlijks terugkerend moment om de aandacht te vestigen op een vergrijzend Nederland. Met de stijging van het aantal ouderen neemt het aantal ouderen met fysieke problemen evenredig toe. Een belangrijke oorzaak hiervan is het verlies van spiermassa.
Hierbij moet men denken aan dingen die thuis moeilijker kunnen worden, zoals het traplopen, het aankleden en lopen. Daarnaast ontstaat er een groter risico om te vallen. Op tijd identificeren en herkennen van spiermassa- en krachtsverlies en het geven van de juiste behandeling is essentieel om uiteindelijk fysieke problemen uit te stellen of zelfs te voorkomen
Nationale_dag_van_de_oudere 
In Lunteren is Tom Adding de specialist op het gebied van de problemen die kunnen ontstaan bij het ouder worden. Hij is verbonden aan het Therapeutisch Centrum Lunteren (Barneveldseweg).
Tom heeft zich gespecialiseerd als geriatriefysiotherapeut die zich onder meer bezighoudt in de zorg voor kwetsbare ouderen. Deze doelgroep heeft vaak te maken met complexe gezondheidsproblematiek.
Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, Parkinson, gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.
Geriatriefysiotherapeut Tom Adding werkt hij vanuit zijn specifieke kennis om deze doelgroepen weer op weg te helpen. “Belangrijk is dat men zich op tijd bewust wordt van het ouder worden. Maar al te vaak wordt gedacht: Het gaat nog best! Maar juist dan moet men zich ervan bewust worden dat het een en ander niet zo gemakkelijk meer gaat.”
 
Een goede stap voorwaarts tegen het verlies van spiermassa is in beweging te komen. “Het kan vaak heel eenvoudig worden tegengegaan. Bijvoorbeeld door juist weer meer te gaan wandelen, fietsen, sporten, of door heel eenvoudig toe te passen oefeningen zoals bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen elke keer een aantal kniebuigingen te maken”.
Tot het werk van geriatriefysiotherapeut Tom behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden over het ziektebeeld , de prognose, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Verder wordt er samengewerkt met de onder andere, huisarts, thuiszorg, logopedist, diëtist.
De Geriatriefysiotherapeut is toegankelijk zonder verwijzing van de huisarts. Tom Adding is aangesloten bij het netwerk ouderen fysiotherapie Gelderse Vallei. Daarnaast is hij lid van het Parkinsonnetwerk.
Therapeutisch Centrum Lunteren, Barneveldseweg 11H, tel. 0318 – 487 004.