Dorpendeal Versterking sociale verbondenheid in Lunteren

Willem de Frel

LUNTEREN  – Op maandagmiddag werd door diverse betrokken partijen de overeenkomst getekend die onder de naam ‘Dorpendeal’ door de Provincie Gelderland in het leven is geroepen.

Uit het Dorps ontwikkeling plan (DOP), destijds geïnitieerd door Sietse Lugtenburg als toenmalig voorzitter van de Dorpsraad, zijn vele initiatieven gekomen waaronder Project Welzijn. 

Ondanks de wisseling van de wacht in het bestuur van de Dorpsraad is deze werkgroep doorgegaan. De Dorpsraad vindt het van belang dat de maatschappelijke en sociale cohesie in Lunteren naar een hoger plan wordt gebracht. Contact met de gemeente Ede en de provincie Gelderland maakte duidelijk dat de ideeën van de Dorpsraad Lunteren en het initiatief van de provincie ‘Dorpendeal’ naadloos op elkaar aansluiten. 

 

Op basis van een breed onderzoek in Lunteren onder scholen, vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties, kerken etc. kwam naar voren dat er met heel veel vrijwillig er professioneel gewerkt wordt in Lunteren.  Echter armoede, eenzaamheid, het gevoel nergens bij te horen, bij hulpvragen verzeild te raken in een woud van regelgeving en procedures hebben een negatieve invloed op het gevoel van welbevinden in Lunteren. Dat heeft geleid tot het opzetten van een werkgroep die als doel had de sociale samenhang en de sociale basis in het dorp te versterken door middel van een op te richten platform en een vijf dagen in de week opengesteld loket.  Vervolgens is contact gelegd met alle vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties werkzaam in Lunteren en met gemeente ambtenaren en uiteraard wethouder Jan Pieter van der Schans.  Het initiatief werd gedragen door burgers, aangevuld met twee professionals van Malkander, werkzaam in Lunteren. Provincie ambtenaren koppelden het initiatief aan het initiatief van de gedeputeerde Peter van ’t Hoog, ter zake de zogenaamde Dorpendeal, waarbij burgers elkaar opzoeken, sociale verbindingen worden gestimuleerd etc. Zo is het initiatief vanwege de Dorpsraad dat enkele jaren geleden is gestart, samengevoegd met het project ‘Dorpendeal’ van de provincie en maandag is de overeenkomst getekend en kan gestart gaan worden met de realisatie van het project. De ambitie is dat over twee jaar een nieuwe structuur tot ontwikkeling is gekomen. Zowel de Provincie Gelderland alsook de gemeente Ede hebben subsidie beschikbaar gesteld. Bovendien stelt de gemeente ook menskracht voor dit project ter beschikking. 

Aanleiding

De deelnemers vertegenwoordigen een brede groep van lokale maatschappelijke organisaties zoals de Dorpsraad, Lunteren Aktief, de Vluchtheuvel (Interkerkelijk), Ana Upu, en het Mantelzorgtrefpunt. Ook zijn de gemeente Ede, Spectrum en Malkander aangeschoven. De samenleving is geanonimiseerd geraakt. Voor bankzaken liep je vroeger een bankfiliaal binnen en werd je geadviseerd, het gezicht van de bank is nu een website en er werken meer ict-ers bij banken dan bankiers. De bankfilialen zijn gesloten met uitzondering van de Regiobank. Geld opnemen doe je bij een pinautomaat. De maatschappij is verhard, mensen kunnen vereenzamen. 

In verbinding

Bovenstaand onbehagen is het vertrekpunt waar deze groep zich hard voor wil maken. De ambitie is dat ‘omzien naar elkaar’ begint met hernieuwd investeren in de sociale verbinding. Er zijn in Lunteren vele maatschappelijke organisaties actief, gedragen door vrijwilligers. De initiatiefnemers willen de sociale verbinding in de lokale gemeenschap een nieuwe impuls geven. Leidende termen zijn: Bewoners in de regie, samen redzaam, omzien naar elkaar, veerkracht, inclusie en sociaal welbevinden. 

De ambitie

De algemene doelstelling is ‘Het welbevinden van de inwoners van Lunteren vergroten en versterken in verbinding met elkaar.’ De samenleving is complexer geworden, je bent zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk en welbevinden. Maar lang niet iedereen is zelfredzaam, niet iedereen heeft een netwerk, de familie, vrienden en kennissen. Ook in Lunteren is een wereld te winnen als het gaat om omzien naar elkaar en in verbinding zijn met elkaar. Met de term ‘welbevinden’ gaat het om fysieke en mentale gezondheid maar ook om:

– Mee kunnen doen, dus in verbinding staan.

– Ruimte hebben om te werken aan je doelen.

– Kwaliteit van leven ervaren, door je veilig te voelen, gelukkig te zijn en financieel genoeg te hebben om rond te komen. 

De opgaven

Er wordt gewerkt aan drie opgaven:

A.Versterken van de sociale verbinding.

B.Verbeteren van de ondersteunings- en zorgstructuur voor en door bewoners.

C.Versterken van de samenwerking tussen formele en informele organisaties. 

Het fundament 

De organisaties aan tafel organiseren ieder voor zich allerhande sociale activiteiten. Het Mantelzorgtrefpunt verzorgt voorlichting en scholing voor mantelzorgers. De Vluchtheuvel biedt via tal van projecten hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Werkt samen met de voedselbank, bemiddelt bij het zoeken van gastgezinnen en organiseert koffieochtenden. Lunteren Aktief die twee dorpshuizen in beheer heeft waar met hulp van ruim 100 vrijwilligers diverse activiteiten worden georganiseerd die tweewekelijks in de Lunterse Krant worden gepresenteerd. Ana-Upu organiseert activiteiten om de sociale samenhang binnen de Molukse gemeenschap in Lunteren in stand te houden en te verbeteren en de binding met de Lunterse samenleving te versterken. 

Lees hier de online krant van deze week.