Wekerom-Oost start bouwrijp maken bouwgrond

Henk de Rooy

WEKEROM – Dinsdagavond 17 oktober vond de jaarvergadering van Belangenvereniging Wekerom plaats. Met ruim 80 aanwezigen in het Kulturhus was de vergadering goed bezocht. Een belangrijkpunt op de agenda was de ontwikkeling van Wekerom-Oost. Ook wethouder Peter de Pater was present namens de gemeente Ede.

24 woningen

Een belangrijk aandachtspunt was de bouw(ontsluiting)weg van Wekerom-Oost. Het Bestuur Belangenvereniging Wekerom had veel tijd gestoken in de contacten met de gemeente om dit, voor Wekerom, in goede banen te geleiden. Met als resultaat de ontsluiting van het bouwterrein aan de Otterloseweg. Inmiddels is men gestart met het bouwrijp maken van de grond. In het voorjaar 2024 start de verkoop van de, in eerste instantie, 24 woningen. Hierbij gaat het om 8 rug-aan-rug woningen, 11 rijtjeswoningen, 3 levensloopbestendige (senioren) woningen en 3 vrijstaande woningen. Diversiteit is hierbij het sleutelwoord.

Signalen uit de samenleving

Uit de grote opkomst van de vergadering bleek wel de betrokkenheid van de inwoners met de Belangenvereniging Wekerom. Deze betrokkenheid komt voort uit het feit dat de belangenvereniging oog heeft voor signalen uit de Wekeromse samenleving. Met name het bedrijfsleven heeft de aandacht wat betreft de signalen over de zeer gewenste uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Laar. Een proces van jaren, waarop nu al wordt ingezet, wetende dat deze uitbreiding van een vitaal belang voor de leefbaarheid van het dorp Wekerom kan zijn.Reken maar mee: project De Maalderij, Wekerom-Oost, terrein de supermarkt en inspelen op signalen vanuit het bedrijfsleven, zorgen voor werkgelegenheid en binding van (jonge) gezinnen aan het dorp Wekerom. De verbindende factor hier is: wonen, werken en natuur. Een welbevinden voor alle Wekerommers. Belangenvereniging Wekerom heeft zich als doel gesteld de leefbaarheid en de eigen identiteit van het dorp voorop te stellen en deze te behouden.

In de geschetste processen is de communicatie met de inwoners van levensbelang. Hierin neemt Belangenvereniging Wekerom haar verantwoordelijkheid. 

Gebiedsproces vorm geven

Dat de communicatie met de gemeente Ede in de kwestie Wekerom-Oost niet de schoonheidsprijs verdiende erkende ook de aanwezige wethouder Peter de Pater. Wethouder De Pater is trots op de families die ruimte willen maken voor de woningbouw en ziet de rol van de gemeente als bemiddelend. De wethouder geeft aan dat hij beseft dat het nu goed moet gebeuren. De belangenvereniging heeft verder voor het komende jaar veel projecten op de agenda staan, met name samen met bewoners en gemeente het gebiedsproces vorm geven als ook verschillende punten m.b.t. veiligheid van wegen.

Lees hier de online krant van deze week.