Definitieve vergunning voor zonneveld Harskamp

Het college van burgemeester en wethouders heeft de definitieve omgevingsvergunning voor een zonneveld aan de Blaakweg in Harskamp verleend. Het zonneveld wordt ruim 7 hectare groot en levert duurzame elektriciteit op voor ongeveer 2900 huishoudens. Het veld draagt bij aan de doelstelling van Ede om in 2050 energieneutraal te zijn.

Zienswijzen

Het college van burgemeester en wethouders stelde op 16 juni van dit jaar de ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonneveld vast. Deze ontwerp-vergunning heeft van donderdag 24 juni 2021 tot en met woensdag 4 augustus 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn 47 zienswijzen ingediend.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op www.lunteren.com