Frederik Paauwe, ‘Opdat wij niet vergeten’

Op de “Vliegtuigkamer” van  Frederik Paauwe  bevindt zich een door de jaren heen opgebouwde verzameling “Militaria”: uniformen en  medailles met een verhaal, helmen, foto’s, modellen van diverse vliegtuigen, hulzen, sabels en nog veel meer.

Frederiks verzamelingricht zich op de Nederlandse Militaire Luchtvaart  (de Koninklijke Luchtmacht en haar voorlopers) maar daarnaast ook op spullen en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog uit Lunteren en directe omgeving. Buiten grote interesse in wat er hier is gebeurd tijdens WO2 dient het ook een groter doel, namelijk het onderzoeken, vast leggen, en documenteren van wat er in de oorlogsjaren in deze omgeving is gebeurd, opdat de kennis doorgegeven kan worden  aan komende generaties.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op www.lunteren.com