Onverhuld: Een andere tijd?

Dit jaar bestaat de VNG Gelderland 100 jaar. De gemeenten in onze provincie werken dus al een eeuw samen. Boeie, zult u zeggen, wat merk ik er van? Daar heb ik het een andere keer nog wel eens over. 

Ik dook in de annalen van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en vond discussies over drukkosten, porti, reglementen, gemeenten die al samenwerkten en destijds niet wilden opgaan in de VNG. Heerlijke tijd denk je dan, dat je je over dit soort zaken druk kon maken. 

Toen bekeek ik eens hoe de wereld er voor stond in 1923, was dat een andere tijd?

Een verschrikkelijke oorlog in Europa was net beëindigd en de vernedering van Duitsland had zich voltrokken in een spoorwegwagon in Compiègne. Een jonge koerier uit die oorlog is populist in wording. Door de enorme inflatie in 1923 in Duitsland kreeg deze Adolf Hitler een podium en wat dat zou gaan betekenen weten we nu.

Nederland had een miljoen Belgische vluchtelingen te verwerken gekregen, zo’n 100.000 bleven jaren in Nederland, soms in snel neergezette Belgendorpen, zoals in Ede. Er zijn momenteel zo’n 90.000 Oekraïners in ons land.

Eind 1920 was de Spaanse griep uitgewoed, de wind des doods werd die genoemd. We houden het nu op 40.000 doden in ons land door dat virus. De schattingen zijn niet te volgen, die variëren van 17 miljoen tot 100 miljoen doden in de wereld. De overheid kreeg zware kritiek, omdat die in de ogen van de mensen niets had gedaan. Over pandemieën en de rol van de overheid is genoeg geschreven.

De ‘roaring twenties’, de roerige jaren ‘20 staan bekend als baanbrekend qua mode, architectuur, cultuur, emancipatie en extravagantie; een reactie op de Eerste Wereldoorlog, het kon weer allemaal. Nu ben ik niet van de geschiedenis herhaalt zich, we leven in een andere tijd. Wat ik wel wil aangeven dat er in welk tijdsgewricht ook, altijd een gevaarlijke onderstroom is die je pas merkt als je er allemaal in terecht komt.

Nee, geschiedenis herhaalt zich niet automatisch, maar als je het heden wil doorgronden, dan moet je het verleden kennen.

Lees hier de online krant van deze week.