Beste daarpsgenoote…

Wij blieve deze O L D 2020 op de baarg

En eigelek viende we dat heul aarg

Maar veur ons aller gezondheid is dat ut beste

We hopen volgend jaor weer een OLD en dat is zeker niet de leste

We wense jullie allemaol iezeg veul plezier

En de gebruuke en gewoontes houden we in het vezier.

De minse van de Koepel.