Bijeenkomsten gebiedsagenda 2023 – 2027

LUNTEREN/EDERVEEN – Afgelopen weken vond er o.a. in de buurthuizen van Lunteren en bij CBS De Waterstroom in Ederveen bijeenkomsten van de Gebiedsagenda Gemeente Ede plaats. Bewoners konden hier hun zegje doen en daarmee mogelijk het beleid beïnvloeden.

Gebiedsagenda’s gaan over het op peil houden en verbeteren van de leefbaarheid van Ede. Leefbaarheid is een heel breed begrip. De Gebiedsagenda gaat nadrukkelijk over onderwerpen waar wijkwerkers uit het Wijkteam én bewoners zelf invloed op kunnen uitoefenen.

Tijdens de bijeenkomsten waren verschillende organisaties uit de Wijkteams aanwezig. Deze teams zijn opgebouwd uit de volgende organisaties: Malkander, Sportservice Ede, Toezicht, Politie, Woonstede, Gemeente Ede, Centrum voor Jeugd en Gezin, Know Limits, Youth for Christ en Nuchter Ede. 

Op de avond in Het Westhoffhuis in Lunteren was o.a. Arie Alderliesten van Malkander aanwezig. Hij was in gesprek met een bewoner over de verkeersituatie aan de Julianastraat in Lunteren. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat de huidige situatie volgens de bewoner voor veel overlast zorgt. Dit werd door Arie opgepakt en genoteerd.

Over de vorige Gebiedsagenda meldde Arie: “Bij de bijeenkomsten van de vorige Gebiedsagenda was ik niet aanwezig. Maar ik heb later wel van bewoners gehoord dat ze het fijn vonden dat er naar ze geluisterd werd.”  

In maart 2023 worden de eerste versies van de Gebiedsagenda gepresenteerd.

Lees hier de online krant van deze week.