Lunterse beschouwinkjes: De twijfelrotonde

Lunteren kent veel bijzondere plekjes. Eén van die bijzondere plekjes is de twijfel-rotonde. Iedereen die wel eens door Lunteren rijdt zal direct weten waar die is. Er wordt daar een hoop afgetobd. Waarom eigenlijk?

Waar?

De twijfelrotonde is te vinden op de kruising van de Spoorstraat en de Stationsstraat, voor het station. Eén van de twijfels is de onduidelijkheid of het nu wel of niet een rotonde is. Daardoor ontstaat een vervolg-twijfel: moet ik er nu links of rechts om heen?

Wat is het probleem?

In de Nederlandse wet zijn duidelijke afspraken gemaakt, wat een rotonde is: ‘een verkeersplein met een verplichte rijrichting’. De rotonde moet ook aangegeven zijn door het verkeersbord D01: een rond blauw bord met 3 pijlen die rechtsom in de rondte naar elkaar wijzen. Vanuit elke aanrijrichting moet dat bord zichtbaar zijn. Op de twijfel-rotonde staan zulke borden echter NIET. Dit is dus géén rotonde. 

Het verwarrende is echter dat het verder wel de vorm van een rotonde heeft.  Dat veroorzaakt voortdurend getwijfel: is het nu een rotonde of niet.

Wat is het dan wel?

Ook al lijkt het een rotonde, het is eigenlijk gewoon een t-splitsing met een mooi rond perk in het midden, en daarmee een soort vorkspliting.

Hoe moet je er dan langs?

Aangezien het geen rotonde is, moet je als je rechtsaf wilt rechts aanhouden en als je linksaf wilt links aanhouden. Echter als je vanuit de Stationsstraat komend links af wilt heb je dan minder goed overzicht over aankomend verkeer van links. Daardoor gaat veel verkeer dat linksaf wil, toch -alsof het een rotonde is- rechts om het bloemperk heen. Dan heb je namelijk beter zicht op het verkeer wat uit de Spoorstraat komt. 

Leidt het getwijfel tot meer ongelukken?

Het is dus een niet duidelijke verkeerssituatie, die tot getwijfel leidt bij verkeersdeelnemers. Je zou je voor kunnen stellen dat er daardoor meer ongelukken gebeuren: je kan immers niet goed voorspellen hoe je medeweggebruikers hierlangs gaan rijden.

De indruk echter is dat er juist minder ongelukken gebeuren. Dat is het gevolg van een bijzonder psychologisch fenomeen: hoe onduidelijker de situatie is, hoe alerter we worden. En die toegenomen alertheid compenseert meer dan genoeg de onduidelijkheid en het potentiële gevaar van de situatie. Resultaat is dan juist minder ongelukken.

Het is een heel oud rond perkje

Dit ronde perk is al minstens 100 jaar oud. We zien op de foto, uit de jaren twintig van de vorige eeuw, dat het jugendstilgebouw rechts, waar toen een bakker en nu een makelaar zit, er nog steeds is, evenals het huis de Paapse Hof. Het uitzicht op de toren van de Oude Kerk is er ook nog, alhoewel er wel wat huizen daarvoor zijn bijgekomen. In 1937 is er ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernard een boom in het midden geplant.

Een mooi rond perk!

Ondanks het getwijfel op deze plek is er geen twijfel over de kwaliteit van het onderhoud van de beplanting in het perk. Sinds een aantal jaren wordt dat namelijk keurig onderhouden door een groep aanwonenden! Daarmee is het wel een mooie twijfel-rotonde geworden!

Bronnen:

– www.verkeersregels.vvn.nl

– Lunteren zoals ’t was en zoas ‘t noe is (1999), Vereniging Oud Lunteren.

Martijn Stöfsel

Lees hier de online krant van deze week.