Lunteren op weg ‘van Zij naar Wij’

Lunteren is een dorp waar het gemeenschapsgevoel goed ontwikkeld is. Het dorp kent veel maatschappelijke organisaties, er zijn dorpshuizen, een goed verenigingsleven en actieve bewoners die als vrijwilligers graag bijdragen aan het welzijn van de ander. Dat is een mooi beeld. Tegelijkertijd is het dorpse leven ook niet altijd met elkaar in verbinding. 

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar gebeurt vooral binnen de eigen kring. Lunteren is geen eiland, dus de ik-samenleving, de anonimiteit, et cetera zien we natuurlijk ook terug in Lunteren. De consequentie is dat bijvoorbeeld mensen kunnen vereenzamen, gezinnen ongezien gebukt kunnen gaan onder armoede, hulpbehoevende bewoners niet de juiste hulp weten te vinden en nieuwkomers moeilijk kunnen integreren in de lokale samenleving. 

Investeren sociale verbinding

Op basis van deze signalen heeft een groep betrokken bewoners het initiatief genomen om te investeren in de sociale verbinding in Lunteren. De ambitie is om bruggen te bouwen tussen de gemeenschappen en in Lunteren een beweging op gang te brengen van ‘omzien naar elkaar’, gebruikmakend van de kracht en de structuur die er lokaal al bestaat. Een beweging van ‘Zij  naar ‘Wij’.

Project ‘van Zij naar Wij’

Met ondersteuning van de provincie is er afgelopen zomerde  ‘dorpendeal’  getekend en het project ‘van Zij naar Wij’ omarmt. De  werkgroep en het platform zijn direct aan de slag gegaan. waarbij  een kwartiermaker is aangesteld. Deze heeft samen met de initiatiefnemers (Ana Upu, De Vluchtheuvel, Dorpsraad Lunteren, gemeente Ede, Lunteren Aktief, Malkander, Mantelzorgtrefpunt en drie inwoners van Lunteren)  onderzocht   hoe allen in het project staan en hoe er gezamenlijk verder gebouwd kan worden aan dit project. De basis van “het huis” staat. Om dit project verder uit te rollen wordt er nu gezocht naar een coördinator waarvoor een vacature is uitgezet. 

Meer informatie

Heb je interesse in de vacature en wil je meer informatie, neem contact op met Henk Hooijer via 06 19978712 of via henk.hooijer@lunterenaktief.nl

Lees hier de online krant van deze week.