Kijk naar de vogels II - Cock Kroon

Kijk naar de vogels II

Dankzij de merel keek ik in de achterliggende dagen meer naar buiten dan naar het beeldscherm waarop voortdurend opname- en sterftecijfers gepresenteerd werden. Terwijl het vliegverkeer boven mij grotendeels tot stilstand was gekomen bleef zij af en aanvliegen totdat het nest klaar was.

Toen braken de dagen aan dat ze nauwelijks meer van het nest afkwam. Ik merkte dat ik haar begon te missen, want haar bedrijvigheid stimuleerde mij om niet bij de pakken neer te gaan zitten. De merel liet mij zien dat het niet alleen mogelijk is om in crisistijd aan de toekomst te denken maar daar ook daadwerkelijk invulling aan te geven. Terwijl zij op de toekomst aan het broeden was begon mij het wachten zwaar te vallen. Daarom besloot ik haar op te zoeken. Ik vond haar diep verscholen in het kunstig gemaakte nest. Met haar waakzame blik hield zij mij op afstand. In deze fase wilde zij niet gestoord worden. Mij restte niets anders dan, met haar, te wachten op het nieuwe leven. Juist in de dagen voorafgaande aan Pasen verliet zij het nest; dit was voor mij hét teken om met eigen ogen te zien wat er gebeurd was: kleine snaveltjes staken omhoog en riepen om gevuld te worden. Terwijl ik dit schreef moest het Paasfeest nog aanbreken; dit jaar vierden we het noodgedwongen achter gesloten deuren maar Jezus graf is 24/7 geopend: Hij leeft. En wij? Wij werken verder en dat doen wij zoals Dietrich Bonhoeffer (1906 -1945) ons leerde: bidden, wachten op God en het goede doen!

Cock Kroon
Kerkelijk Werker Hervormde Maranathakerk