Nieuwbouw op volkstuinen terrein aan de Westzoom in Lunteren

Willem de Frel

Aan tafel bij Gradus Snitselaar die als diaken betrokken was bij de verkoop van het volkstuinen terrein aan de Westzoom te Lunteren. De koper is ‘De tuinen Lunteren BV’ een onderneming van aannemer Hans Klomp en investeerder Geurt van Veldhuizen. In 1912 verwierf de Hervormde Oude Kerk 2.4 hectare door een legaat van de Lunterse notaris Van den Ham. 

Willem: “Wat was de reden voor de kerk om dit perceel over te dragen aan een projectontwikkelaar/ aannemer?” Gradus: “Als diaconie heb je de zorg voor de minderbedeelden, zowel binnen de kring van de kerk alsook daarbuiten. Maar ook rentmeesterschap, dus hoe ga je zo verantwoord en verstandig mogelijk om met de aan jou toevertrouwde gelden en bezittingen. Op basis van de plannen van de gemeente Ede voor de bouw van woningen aan de Westzoom, zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Ede op initiatief van de gemeente.” 

Volkstuinen aan de oostzijde van Lunteren?

Willem: “De kerk heeft ook nog grond aan de oostzijde van Lunteren in eigendom, is er over gedacht om daar de volkstuinen te projecteren?” Gradus: “De kerk bezit een smalle strook aan de Veenweg, maar een perceel aan de Beukenlaan is meer geschikt voor dit doel. We zijn met de gemeente in overleg wat de mogelijkheden in dezen zijn, de gemeente wil dit ook graag oplossen. Zo lang er nog geen schop aan de Westzoom in de grond gaat mogen de tuinders daar gewassen blijven verbouwen. We moeten bovendien goedkeuring krijgen van PKN Nederland. Iedere begroting wordt gewogen en gekeurd en volkstuinen is geen doel binnen de PKN. Maar ik ben bang dat we armoede weer zien toenemen en in dat kader zouden volkstuinen een diaconaal doel op zich kunnen zijn.” 

Sociaal beding

Willem: “Een paar maanden geleden werd ik gebeld door een jurist uit Almere die meldde dat er een overdracht op handen was van het volkstuinen terrein maar dat een overdracht niet zou kunnen plaatsvinden omdat er een sociaal beding op zou rusten, wat is hiervan waar of niet waar?” 

Gradus: “Uit onderzoek van de documenten uit het verleden door deskundigen (o.a. juristen en een expert op het gebied van “oud handschrift ”)  is gebleken, dat de kerk de graven van notaris Van den Ham, zijn vrouw en van zijn broer moeten onderhouden en dat verder geen sociaal beding is vastgelegd.”

Willem: “Wil je als kerk evengoed niet sturing geven aan een sociale invulling, zoals starterswoningen en seniorenwoningen zodat er een doorstroming ontstaat waardoor de woonwens van een aantal gezinnen weer op gang komt?” Gradus: “Nee, de diaconie heeft geen aanvullende eisen gesteld voor wat betreft de ontwikkeling, dat laten we aan de gemeente over in samenspraak met de ontwikkelaar. Wel overleggen we hoe de opbrengst kan worden aangewend om een sociale en diaconale invulling te geven die juist voor ons dorp meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om een zorginstelling. Wethouder Peter de Pater noemde al een ‘zorgboerderij’ als mogelijke bestemming. Daar staan we voor open.” 

Lees hier de online krant van deze week.