Draag bij aan het bijzondere bekensysteem rondom de Valk

DE VALK – Het watersysteem rond de Valk is vrij uniek. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid beken, meanders en sloten. Het watersysteem kent een aantal problemen zoals droogte, maar ook wateroverlast bij veel neerslag. Inwoners willen het watersysteem, biodiversiteit en het landschapsbeeld rondom de beken beschermen en verbeteren. 

Om meer informatie te vergaren over de manier waarop dit het beste gedaan kan worden, wordt er een informatieavond georganiseerd. Er is veel ruimte voor vragen en ideeën. We nodigen alle geïnteresseerden uit op maandagavond 29 augustus om 19:30 uur op de Hoge Valkseweg 52-A te Lunteren.

Verfraaiing van het gebied

Vanuit het project Levend Landschap De Valk is het idee gerezen om in samenwerking met inwoners van het gebied, gemeente Ede, Waterschap Vallei en Veluwe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een project te starten gericht op bescherming, behoud en versterking van het beeksysteem.

Het doel is om dit project te laten lopen met één of meerdere werkgroepen die kleinschalige maatregelen kunnen verrichten. Denk daarbij aan kleine aanpassingen van een beek, het aantakken van oude meanders, het inrichten van paaiplaatsen voor vissen, verhogen van het waterpeil, het aanbrengen van steilranden voor oeverzwaluwen, extensief maaibeheer, het aanbrengen van beekgeleidende beplantingen zoals elzen en het terugbrengen van historische was- en drinkplaatsen nabij beken. 

Op termijn zal de kwaliteit van het water worden verbeterd en kan het water in het gebied langer worden vastgehouden. Met deze maatregelen wordt het gebied niet alleen landschappelijk verfraaid, maar kan ook de biodiversiteit in het gebied worden versterkt. 

Levend Landschap

Dit project is voortgekomen uit ideeën van Levend Landschap de Valk, een initiatiefgroep van enthousiaste bewoners die in samenwerking met SLG en de gemeente Ede het landschap aantrekkelijker en meer beleefbaar willen maken. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap zelf naar voren kunnen brengen en realiseren. 

Kijk voor actuele informatie op slgelderland.nl/projecten/bekensysteem-de-valk

Aanmelden

Woont u aan of langs de beek? Of bent u geïnteresseerd in het bijzondere bekensysteem rondom de Valk? Dan bent u van harte welkom op de informatieavond op maandagavond 29 augustus in het Kultuurhuus De Hooge Valk op de Hoge Valkseweg 52-A te Lunteren. Het programma start om 19:30, vanaf 19:15 uur zal er een inloop zijn. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier: slgelderland.nl/formulieren/aanmelden-informatieavond-de-valk.

Dit project wordt georganiseerd door de Valkse Groencoöperatie, Waterschap Vallei en Veluwe, Gemeente Ede en SLG.

Lees hier de online krant van deze week.