Informatieve en boeiende lezing over vermaarde kunstenaar

Het jaar van W.O.J. Nieuwenkamp

130 jaar geleden trouwde Anna Wilbrink, dochter van de bekende Lunterse notaris Gerrit Jan Wilbrink met Wijnand Nieuwenkamp een kunstschilder uit Amsterdam. Een huwelijk uit liefde want na een lange verloving mocht Anna op 28-jarige leefdtijd pas haar ja-woord geven aan W.O.J. zoals haar geliefde toen al werd genoemd.”


Aan de wanden in het Westhoffhuis de veelzijdige werken van W.O.J. Nieuwenkamp.

Zo begon de achterkleindochter van W.O.J., Wiepke van Erp-Taalman Kip de lezing over haar beroemde voorvader. Het werd een avondvullend verhaal want deze man heeft tijdens zijn leven zoveel kunst geproduceerd en reizen gemaakt dat slechts een samenvatting van hoogtepunten mogelijk was.


Achterkleindochter Wiepke van Erp-Taalman Kip.

De grote zaal van het Westhoffhuis was goed gevuld met een zeer geïnteresseerd publiek wat de inhoudelijk sterke voordracht gezien het vele applaus wist te waarderen. Wiepke die tevens voorzitter is van de Nieuwenkamp Stichting had medebestuurder Peter Tops bereid gevonden de familiebanden met de Barnevelds/Lunterse notarisfamilies Wilbrink en Van den Ham gedetailleerd toe te lichten. Diverse familieleden in de zaal wisten dit zeer te waarderen en konden zelfs sommige hiaten aanvullen.


Er was veel belangstelling voor de lezing in het Westhoffhuis.

Door Museum Lunteren is voor deze gelegenheid in het Westhoffhuis een zeer bijzondere en kwalitaitef hoogwaardige expositie georganiseerd. Aan de wanden van de Rabozaal en langs de gangpaden zijn ruim 60 originele werken van de meester tentoongesteld uit diverse episodes van zijn lange en werkzame leven. Deze unieke expositie is dankzij de vereniging Oud-Lunteren en de stichting Nieuwenkamp gratis te bezichtigen t/m 30 april 2020.

Het initiatief van dit ‘Nieuwenkamp jaar’ komt van de Culturele Kring Lunteren en de vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch i.s.m. Lunteren-Aktief en Museum Lunteren.