Evert Schipper commissie Dorpsraad bouwen en leefomgeving

Willem de Frel

“Evert, hoe ben je de bouw ingerold?” “Eerst opleiding LTS, MTS en opleiding tot aannemer, vervolgens heb ik een open sollicitatie gedaan in 1987 bij bouwbedrijf Zegers in Lunteren en ik werd aangenomen. Zegers kocht later een bouwbedrijf in Oosterbeek waar ik leiding aan ging geven. We waren vooral actief in het onderhoud. Scholengemeenschap Dorenweerd, waar wij het onderhoud voor deden wilde ook graag dat wij de nieuwbouw zouden gaan uitvoeren wat ook is gebeurd, dit was de opstap naar een vestiging in Arnhem. Begin 2000 werd ik directeur van Zegers Holding en gaf ondertussen leiding aan zes bouwbedrijven en een ontwikkelbedrijf. Successievelijk heb ik vervolgens de aandelen overgenomen en kort daarop heb ik een directeur voor het bouwbedrijf aangenomen en deze aannemer heeft het bedrijf overgenomen. Sinds 1 januari 2021 ben ik uit het bedrijf gestapt maar doe nog wel ontwikkelingen voor mijzelf, wel samen met een partner, je begrijpt dat ik van delen houd”. 

Wij wonen al jaren met veel plezier in Lunteren

“Wat deed jou ‘ja’ zeggen op de vraag of jij wilde toetreden tot het bestuur van de Dorpsraad?” “Ten eerste hebben we veel plezier in Lunteren, we wonen en verblijven hier graag. Onze kinderen zijn hier opgegroeid en naar school gegaan. We wilden ook graag een bijdrage leveren aan de Lunterse gemeenschap. Wat ik ook heel bijzonder vind is het feit dat we hier een station hebben en ook nog een heel mooi en karakteristiek station. Buiten dat is het natuurlijk fantastisch dat het station in Lunteren het startpunt is voor een reis naar Amsterdam of Australië. Onze kinderen konden iedere plaats kiezen om te gaan studeren want ze konden overal komen. Ook het sociale karakter spreekt mij aan. Ook wil ik graag een bijdrage leveren aan de visievorming als het gaat om wonen en leven. Ik ben al geruime tijd voorzitter van de OLO, de Ondernemers Sociëteit Lunteren en voorzitter van Bouwend Nederland voor deze regio. Ook ben ik 12 jaar toegevoegd kerkrentmeester geweest van de Oude Kerk en was betrokken bij de ontvlechting van de kerk en de restauratie van de kerk, de ontwikkeling van het kerkplein en de uitbreiding  van het Meestershuis. Ik hou van uitdagingen, je moet niet bij mij zijn voor onderhoud. Zo heb ik ook het idee dat er grote dingen te gebeuren staan voor Lunteren, ik denk dat de gemeente ook meer en meer luistert naar de Lunteranen en daarvoor is de Dorpsraad, als vertegenwoordiger van de Lunterse bevolking, natuurlijk een goede partner waarnaar geluisterd wordt, ook al hebben we juridisch geen enkele status. Als een voorgenomen ontwikkeling ons aanstaat, ergo de Lunterse bevolking aanstaat, dan kunnen we achter het plan staan en volgens mij helpt dat ook om een ontwikkeling gerealiseerd te krijgen. Actueel zijn nu de Hulakker, de Paardenwei en natuurlijk De Stroet, mooie woningbouw ontwikkelingen waar grote behoefte naar is in Lunteren welke passen bij de vraag. Waar ik wel kanttekeningen bij zet is de grootte van het plan De Stroet, bij de inspraak zoommetingen was een handjevol mensen ingelogd waarvan velen direct betrokken waren bij het plan als investeerders, aannemers, architect en gemeente. Gezien de enorme impact welke dit plan op de entree van het dorp heeft kun je afvragen of er nog een fysieke inspraakavond zou moeten worden belegd nu we weer bij elkaar kunnen komen in Zaal Floor. Overigens zie ik liever een gefaseerde ontwikkeling van De Stroet, het risico is erg groot dat de entree van Lunteren voor jaren een bouwput is. Bij de nieuwe woningbouw ontwikkelingen kijken we naar ruimte, sociale aspecten, verkeer, groen, parkeren en voorzieningen voor kinderen”.

Woningen voor Lunteranen

“Wat mag de Lunteraan van de Dorpsraad verwachten?” “Dat ze luistert en scherp is als het gaat om ontwikkelingen die voor Lunteren van belang zijn. Mijn ding is wonen en wat ik van groot belang vind is dat de woningen beschikbaar zijn voor Lunteranen of aan Lunteren economisch gebondenen, bijvoorbeeld omdat ze in Lunteren werken. Dat geldt dan zeker ook voor mensen die ooit Lunteren hebben moeten verlaten omdat er geen woning beschikbaar was. Deze groep rekenen we er ook bij. Gelukkig wordt in dit kader gewerkt aan regelgeving. Naar verluidt woont op het kazerneterrein in Ede slechts 17% autochtoon en de rest komt van buiten de gemeente Ede, vooral uit de Randstad, dat willen we niet in Lunteren. We zijn drukdoende om commissies te vormen met betrokken Lunteranen welke het bestuur zal adviseren. Wonen en Leefomgeving is mijn onderwerp. We proberen om deze commissie uit te bouwen tot 5 à 6 personen. Waarbij het aspect ‘belangenverstrengeling’ scherp in de gaten wordt gehouden.”

Lunteren over twintig jaar

“Welk beeld heb jij bij Lunteren over twintig jaar?” “Men roept wel dat er de komende tien jaar duizend woningen in Lunteren moeten worden gebouwd, maar gezien de processen weten we dat dat niet gaat lukken. Een gemiddelde doorlooptijd van een project is minimaal vier jaar en voor hetzelfde geld kan dat ook zes tot 8 jaar worden. Ik kan zo een aantal plekken in Lunteren opnoemen waar een plan kan worden ontwikkeld. Maar ik weet zeker dat voor ieder van deze locaties een stevig protest zal klinken. De wethouder wil bouwen want hij wordt daarop afgerekend. We willen met de commissie in overleg treden met de Lunterse bevolking en als bestuur met de gemeente om zo de regie te kunnen nemen in de ontwikkeling van Lunteren. Als gezegd duizend woningen is een utopie, maar tussen de vierhonderd en wellicht zeshonderd woningen de komende tien jaar moet mogelijk zijn. Meer is procesmatig niet haalbaar.” “Het aandeel ouderen groeit veel harder dan het aandeel jongeren. Wat betekent dat voor Lunteren?” “We willen dan ook een substantieel aantal seniorenwoningen bouwen, zodat de eengezinswoningen waarin nu veel senioren wonen vrijkomen voor jonge gezinnen die meer ruimte nodig hebben. Dan krijg je doorstroming. Ook aan het financiële aspect schort het nogal eens, want hoe krijg je een senior uit een sociale huurwoning die al 25 jaar € 525,– betaalt in een kleiner appartement voor € 800,– in de maand? Ook zie ik meer dan eens een dure luxe auto staan voor een sociale huurwoning. Er zijn heel wat scheefwoners in de zin van leeftijd, maar ook in de zin van inkomen. Daar willen wij als Dorpsraad ook over praten. We hebben er zin in!  

Lees hier de online krant van deze week.