Dorpsraad: Wonen op vakantieparken

Vakantieparken zijn weer volop in het nieuws. Het televisieprogramma Pointer van de KRO NCRV  nam diverse vakantieparken  onder de loep waaronder ook een park in de gemeente Ede. Landelijk is er een programma Vitale Vakantieparken om levensvatbare parken te behouden om te recreëren en niet om permanent te bewonen. 

Andere parken moeten verdwijnen omdat er allerlei onwenselijke activiteiten plaatsvinden, van prostitutie tot drugshandel en huisvesting van illegalen. Soms worden de niet vitale vakantieparken omgevormd tot permanente bewoning. Dan moeten de woningen wel gaan voldoen aan het bouwbesluit en dat is met veel “chalets” niet het geval. Maar met de mogelijkheid van permanente bewoning lever je wel een bijdrage aan het oplossen van de woningnood. 

Wat heeft de Dorpsraad te maken met de vakantie parken? Binnen de Dorpsraad onderhouden we contacten met o.a. ook de COSBO (Centraal Overleg Samenwerkende Bonden van Ouderen). En sommige ouderen hebben te maken met het onderwerp vakantieparken. Soms uit luxe (een ouder echtpaar die naast het appartement waarin ze wonen een klein chalet in de natuur hebben gekocht), maar soms ook uit noodzaak (woning verkocht of verhuisd naar deze omgeving, maar geen seniorenwoning kunnen vinden). Dit soort onderwerpen bespreken we met de gemeente Ede.

Wonen is een belangrijk thema. Een werkgroep uit de Dorpsraad bereidt zich voor om 30 mei 2023  hierover met de inwoners van Lunteren het gesprek aan te gaan. Er zijn veel vragen: wat zijn  de wensen van de verschillende generaties  en waar liggen de knelpunten. Maar ook: blijft er genoeg groen over om te spelen of even lucht te scheppen voor een wandeling.  De Dorpsraad laat zich graag informeren door de Lunteranen om het gesprek aan te gaan met de gemeente Ede.

Dorpsraad Lunteren

Lees hier de online krant van deze week.