Onverhuld: Dirk zou niet meer kunnen, helaas

Wim de Bie, van Koot en Bie is overleden. Ooit kwam ik hem tegen op het Damrak in Amsterdam. Hij kwam uit de richting van het Centraal Station en liep daar voor die terrassen en souvenirwinkels langs. Ik liep naar het station, we passeerden elkaar en hij zag kennelijk in mijn ogen dat ik hem herkende. Hij knikte vriendelijk en liep verder. Het is me altijd bijgebleven.

Net zoals zijn vele typetjes in het geheugen gegrift staan. In het bijzonder de zwerver Dirk en de werkloos geworden mijnbouwkundig ingenieur Walter de Rochebrune. Die werden scherp neergezet; niet om ze belachelijk te maken, maar om ze te begrijpen, vooral wat er toen in de maatschappij speelde. En nu nog, daar kom ik zo op terug.

Dirk was een zwerver, alcoholist, dakloze en liet vanuit zijn perspectief zien wat er allemaal speelde. Microsoft Teams bestond nog niet, maar Dirk kwam via een videoverbinding in de uitzending binnen, meestal vanuit een vervallen garagebox. In het huidige Woke tijdperk zouden velen daar over vallen. Miskennen van daklozen, verkeerd voorbeeld met een fles bier in de hand. Dirk zou nu slachtoffer gemaakt worden.

De echte satire kennen we vandaag de dag niet meer. Het is meteen goed of fout. De Bie liet met Dirk zien waar die mee worstelde, maar ook zijn nuchtere waarnemingen wat er aan de hand was in de samenleving. Dirk relativeerde het beeld van de zwerver. Geen slachtoffer of iemand waar je bang van moet zijn, maar een mens met problemen, waar je begrip voor kreeg.

Kees van Kooten deed dat nog scherper met een Turkse groenteman die slecht Nederlands sprak. Ik kon het niet meer terugvinden, volgens mij verbasterde hij ook het nu verboden woord allochtoon. Wokisten zouden er nu schande van spreken, weg met die beelden, teksten wijzigen etc. De winkelier had een hart van goud en liet juist zien wat zijn kracht was en dat hij juist daarom niet als allochtoon bestempeld moest worden. 

De Bie, Dirk, was zijn tijd vooruit. Echte satire moet je tot je laten doordringen in plaats van twitterdrek in bubbels rond te pompen naar anderen die niet eens lezen wat er echt speelt en jan en alleman (dat mag nog wel hoop ik) beschadigen en pijn doen en de polarisatie versterken. Dirk was een held.

Lees hier de online krant van deze week.