Onverhuld: Een antwoord op vragen van deze tijd?

In een wat mopperig interview te lezen in het zomernummer van HP/De Tijd (ja, dat blad bestaat nog) met Midas Dekkers, Maarten van Rossum en Herman Tjeenk Willink worden wat vragen uit deze tijd beantwoord. 

De meest pessimistische van dit gelauwerde drietal is bioloog Dekkers, hij ziet geen andere uitweg uit de misère dan geboortebeperking; dat kan de aarde nog redden. Historicus Van Rossum is voor de verandering optimistisch en zegt vanuit zijn vak dat in 1923 de mensen ook allerlei problemen zagen, die jaren later netjes, bijna als vanzelf werden opgelost. Dat verwacht hij de komende jaren ook. Een beetje de profeet versus de tovenaar, waar ik eerder over schreef (boek: De Tovenaar en de Profeet, Charles Mann, 2018). Jobstijding en behoud versus techniek en vernieuwing.

Dan komt Tjeenk Willink met een vlijmscherpe analyse over landbouw, natuur, asiel, energie en woningbouw. Mijn eigen punt hierover is steeds dat de oplossing voor het ene probleem het andere beïnvloedt, eigenlijk tegengaat omdat je stuit op verschillende belangen en je er door verschillende politieke stellingen niet uitkomt.

 De Minister van Staat zegt het nog beter. “We richten ons met een probleem tot de politiek en verwachten dat die het oplost. Maar dat kan de politiek vaak niet. Politieke beslissingen hebben de problemen vaak mede veroorzaakt.” Denk hierbij maar aan de Toeslagenaffaire en de Gaswinning in Groningen. Tjeenk Willink vervolgt. “Oplossingen komen alleen door druk van buitenaf, maar het publieke debat dat daarvoor nodig is, vindt eigenlijk niet plaats.” En ook dat laatste klopt, zelfs een begin van een oplossing wordt meteen in politiek gekrakeel gesmoord. 

Hoe dan wel? De wetenschap volgens Tjeenk Willink, maar die heeft zich nogal stilgehouden. Volgens mij bewust, want, weer de politiek, sabelt dat meteen neer. En een enkeling daargelaten gaan wetenschappers die strijd niet aan. Wat overblijft en dat is dan toch een antwoord op de actuele vragen zijn lokale en maatschappelijke initiatieven. Houd het even uit de landelijke politiek, kijk wat er in je gemeente of regio kan, vallen en opstaan mag.

 Communiceer niet alleen de successen, maar ook de tegenvallers, leer daarvan. Lokaal heb je iets meer tijd voor je wordt afgefakkeld. Bijkomend voordeel nu is, zo schat ik, een landelijk demissionaire situatie voor minstens een jaar. Controversieel verklaren en ook de komende campagnes zullen de tegenstellingen alleen maar vergroten; Lekker met elkaar bezig gaan, zo kan de lagere overheid meters gaan maken. Ik hoop dat het ons gegund wordt.

Lees hier de online krant van deze week.