Archeologen op onderzoek aan Doesburgerdijk

Henk de Rooy

EDE – Zaterdag werd bekend dat archeologen in Turkije mogelijk het oudste brood (± 6.600 voor Christus) ter wereld hebben gevonden. 

Op hetzelfde moment gingen archeologen op onderzoek uit op een maisveld aan de Doesburgerdijk in Ede.

Vuursteen vindplaats

Op de naast gelegen wijk Kernhem zijn destijds vindplaatsen van vuurstenen uit de midden-steentijd opengelegd. Hetgeen aangeeft dat er waarschijnlijk menselijke bewoning aanwezig is geweest. In de wijk verwijzen een school (De Vuursteen) en straat De Vuursteenberg naar de vindplaatsen in de wijk.

Het archeologisch onderzoek van zaterdag 9 maart had een voorbereidende aard. Het was een eerste aftasting van de bodem hoe de gesteldheid was. 

Hierbij komen vragen aanbod als: Hoe is de bodem opgebouwd. Wat is er te verwachten? Hoe is de conditie van de bodem? Zaterdag hoopte het team van archeologen te ontdekken of de bodem ongeroerd is. Dit wil zeggen, of er veel geploegd is en of er hier in het verleden (vuursteen)vondsten zijn gedaan. Dat zou kunnen verwijzen naar enige vroegere menselijke bewoning aan dit deel van de Doesburgerdijk

Correctie op het verleden

Een vertegenwoordigster van de gemeente Ede was aanwezig, om zo in beeld te krijgen of er een kans is dat er iets in de grond zit. 

Eén van de helpers kwam aanlopen met iets in zijn hand. Met verwachting werd uitgekeken wat hij in zijn hand zou hebben. Vastgesteld werd, dat het in elk geval van ijzer was, een afsluiting van een pijp. De naam kon ook nog worden: Van Leeuwen (Rotterdam). Enige hilariteit tot gevolg en een prettige onderbreking na een ochtend stapje voor stapje het maisveld te onderzoeken. Het oranje vlaggetje, aangevende een vindplaats, kon achterwege blijven. 

Het doel van archeologische onderzoek als die aan de Doesburgerdijk, is een correctie op hetgeen in het verleden is nagelaten te doen.

Lees hier de online krant van deze week.