Lunteren Actief / SSCVL

INLOOPSPREEKUUR WESTHOFfHUIS: Gunstige keuzes in verschillenden fasen van het ondernemerschap

Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei fiscale zaken die u vast liever zou mijden. Toch is het belangrijk om hierbij goed na te denken over uw keuzes: Zeker op momenten als start, overdracht en beëindiging van een bedrijf is er veel voordeel te behalen met actuele kennis van de vele regelingen. Een beknopt overzicht rond drie fasen in het ondernemerschap. 

Als het ondernemersbloed begint te kriebelen

Na inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgt aanmelding bij de Belastingdienst. Meestal gaat u nu omzetbelasting betalen. In bepaalde omstandigheden kunt u gebruikmaken van de kleine ondernemersregeling. Kies ook de juiste ondernemingsvorm. Eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of besloten vennootschap? Uw keuze heeft fiscale gevolgen. 

Voor startende ondernemers zijn er diverse fiscaalvriendelijke regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de investeringsaftrek, waarbij u als starter uw investeringen versneld mag afschrijven. Ook verzekeringen afsluiten is raadzaam, om de risico’s te beperken. Denk aan een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bedrijfsopvolging en onroerend goed

Een totaal andere fase in het leven van een ondernemer is als de onderneming wordt overdragen aan de volgende generatie. Kan uw kind met de huidige marktprijzen nog wel een boterham verdienen met het bedrijf? En hoe zit het met de financiering? Met een berekening van de contante waarde van de toekomstige kasstromen wordt uitgerekend wat uw kind maximaal kan betalen. Bij geruisloze doorschuiving van de onderneming hoeft u als ouder geen belasting te betalen over de overwaarde.

Overdragen van onroerende zaken tegen een lager bedrag dan de marktwaarde telt als een schenking. Echter, onder de bedrijfsopvolgingsregeling is de schenking in de meeste gevallen geheel vrijgesteld. En voor een succesvolle financieringsaanvraag stelt accountant ODG een exploitatie- en liquiditeitsprognose op. 

Staking van uw onderneming en vrijstellingen

Aan alles komt een eind. Uw beslissing om te stoppen is het startsein voor de Belastingdienst om te bekijken of er stakingswinst wordt behaald. Dit is het geval als de werkelijke waarde van de activa (gebouwen, inventaris en vervoermiddelen) hoger is dan de boekwaarde. Bij verkoop van de activa komt de waarde hiervan in uw bezit. Als u uw onderneming staakt zonder verkoop van de activa, zult u toch ook moeten afrekenen met de fiscus. Er zijn verschillende vrijstellingen.

Samen op weg naar succes

In welke fase van het ondernemerschap u zich ook bevindt, ODG helpt u met de beste keuzes voor een optimaal bedrijfsrendement. ODG beschikt over uitgebreide kennis van vele branches. Zo is het ODG AgroTeam dé specialist voor agrarische ondernemingen. Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Hebt u vragen over bovenstaande zaken of hebt u andere vragen rond belastingen, verzekeringen en notariële zaken?  Deze maand is er geen inloopspreekuur in verband met het Hemelvaartsweekend. Op vrijdag 24 juni is er weer een  inloopspreekuur voor gratis advies in het Westhoffhuis. Dringende vragen? Neem gerust contact op met één van onze kantoren. Het inloopspreekuur wordt u aangeboden door Assurantiekantoor De Groot, Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs en Van Putten Van Apeldoorn notarissen.

Henk van Voorst, Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs 

Lees hier de online krant van deze week.