Koninklijke onderscheiding voor inwoners gemeente Ede

Traditiegetrouw worden op de dag voor Koningsdag de lintjes uitgedeeld. Zoals op de vorige pagina te lezen is Molenaar Eef Top gehuldigd. Hieronder kunt u de anderen uit het verspreidingsgebied vinden.

Mevrouw Eefje Bouw-van Dijk, 84 jaar, Lunteren

In de jaren ’80 raakte het mevrouw Bouw-van Dijk via de kerk betrokken bij de net opgerichte stichting De Vluchtheuvel. Deze stichting zet zich in voor een veilige plek voor mensen die dat nodig hebben. Zo werd het gezin Bouw-van Dijk het eerste gastgezin. Jongeren konden altijd bij haar en haar gezin terecht. In 2007 heeft het gezin voor langere tijd een kleinzoon in huis genomen toen de situatie bij hem thuis moeilijk was. 

Zij werden officieel pleegouders vanuit Entrea Lindenhout. Ruim 5 jaar lang was de jongen onderdeel van hun gezin en bood mevrouw Bouw hem de steun, rust en regelmaat die hij nodig had. De afgelopen 20 jaar heeft mevrouw Bouw zich zeer actief ingezet voor de PCOB-Lunteren. Binnen deze vereniging voor ouderen was zij voorzitter van de lief & leedcommissie. Zij heeft vele bezoekjes afgelegd, schreef verjaardagkaarten en stond altijd klaar voor een ander. Het afgelopen jaar heeft zij afscheid genomen als bestuurslid en sinds kort heeft zij haar taken neergelegd. 

De heer Cor van Ee, 67 jaar, Harskamp

Sinds 1985 is Cor van Ee actief als vrijwilliger binnen de Hersteld Hervormde gemeente in Harskamp. In 1987 werd hij benoemd tot notabel en hield hij tot 2000 toezicht op het financiële beleid van de kerkvoogden. Sinds 2000 is hij afwisselend actief geweest als notabel, diaken en kerkvoogd. Daarnaast is hij actief in diverse commissies binnen de kerk, was hij betrokken bij de bouw van het nieuwe kerkgebouw en pastorie en is hij verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Voor Interkerkelijk Psalmzangkoor Crescendo was de heer Van Ee een periode van 9 jaar algemeen bestuurslid en is hij tot op heden betrokken bij het ondersteunen van de penningmeester. In zijn periode als bestuurslid heeft hij veel praktische zaken uitgezocht. Zijn rustige en zorgvuldige persoonlijkheid werden zeer gewaardeerd binnen het bestuur. De heer Van Ee is in het verleden bestuurslid geweest op basisschool De Zaaier waar hij de financiën en administratie voor zijn rekening nam.

De heer Pieter Kool, 67 jaar, Lunteren

Al sinds 1978 is de heer Kool actief als vrijwilliger voor de kerk. Eerst als notabele in de Hervormde gemeente Waarder en sinds zijn verhuizing naar Lunteren is hij in diverse rollen actief binnen de (Hersteld) Hervormde gemeente Lunteren. Zo was hij een periode jeugdclubleider, kerkvoogd, ondersteuner van het kerkelijk bureau en is hij tot op heden betrokken bij diverse activiteiten en commissies. Sinds 2022 is hij ouderling binnen de gemeente. Daarnaast is de heer Kool een zeer betrokken vrijwilliger voor de Lunterse gemeenschap. Hij is medeorganisator van de Oud Lunterse Dag, was voorzitter van de 16KM tractorclub en secretaris van buurtvereniging ‘Buurt Oranjestraat’. Voor het Hervormd Zangkoor Lunteren beheert hij de website en het financiële overzicht en voor VVE’s de Vijverhof en de Burgemeestershof is hij de administrateur. De heer Kool is ook een periode politiek actief geweest. Van 2014-2022 was hij gemeenteraadslid voor de SGP. Ook staat hij familie en vrienden altijd bij met (financiële) raad en daad.

De heer Pieter Lawalata, 68 jaar, Lunteren

Al sinds 1986 is de heer Lawalata koster binnen de Molukse Evangelische Kerk in Lunteren. Hij zorgt ervoor dat de kerkruimte wordt klaargemaakt en alle voorbereidingen zijn gedaan voordat de gemeenteleden arriveren voor de dienst. 

Na de kerkdienst zorgt hij voor de schoonmaak en overig onderhoud van het kerkgebouw. Daarnaast is hij koorlid en penningmeester van kerkkoor Penjanji Geredja Bethanië. Ook voor Moluks sociaal cultureel centrum Ana Upu is de heer Lawalata al lange tijd actief. Hij draaide vele bardiensten, was begeleider van zomerkampen en organiseerde diverse activiteiten. Tot op heden zet hij zich in voor de activiteit koersballen. Zijn jarenlange inzet maakt hem een stabiele factor binnen stichting Ana Upu.

Mevrouw Wil Welgraven-de Neef, 77 jaar, Lunteren

Binnen de gereformeerde kerk Lunteren is mevrouw Welgraven-de Neef een vertrouwd gezicht. Haar jaren als diaken, pastoraal bezoeker en aanspreekpunt voor meldpunt Pastoraat maken haar onmisbaar. Sinds 2009 is zij vrijwilliger bij ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede als gastvrouw. Zij ontvangt nieuwe patiënten verzamelt de benodigde gegevens en begeleidt ze naar de juiste afdeling. Dit is een onmisbare schakel in het opname proces. 

Al ruim 10 jaar is mevrouw Welgraven vrijwilliger binnen Lunteren Aktief. Bij de Vraagbaak, de Schakel en het Westhoffhuis is zij het aanspreekpunt voor alle inwoners van Lunteren. Zij organiseert vele activiteiten zoals de Kerst Inn, de Zorg bus uitstapjes, Smaken verbinden en Lunteren ontmoet Lunteren.

Lees hier de online krant van deze week.