Burgemeester René Verhulst verrast gedecoreerden tijdens de Lintjesregen

Koninklijke onderscheiding voor 29 inwoners gemeente Ede

Burgemeester René Verhulst heeft woensdag 26 april 2023 aan 29 inwoners van Ede een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april.

Drieëntwintig inwoners uit Ede worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drie tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, twee tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Elf gedecoreerden wonen in Ede, negen gedecoreerden wonen in Bennekom, drie gedecoreerden wonen in Harskamp, vijf gedecoreerden wonen in Lunteren en één gedecoreerde woont in Otterlo.

De burgemeester belichtte in een persoonlijke toespraak tot alle gedecoreerden hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer H. Luchtmeijer, 73 jaar, Lunteren

Al bijna zijn hele leven is de heer Luchtmeijer actief als vrijwilliger. Hij begon in 1975 in de kerk in Driebergen, was bijna 20 jaar voorzitter van de besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs en een tijd secretaris van hockeyvereniging Victoria. In 2008 richtte hij stichting Het Blauwe Hek op, een plek waar mensen met een beperking dagbesteding kunnen krijgen. Daarnaast was hij een periode voorzitter van de Raad van Toezicht van de Onderwijsspecialisten. Toen de heer Luchtmeijer naar Lunteren verhuisde raakte hij snel betrokken bij het lokale verenigingsleven. In 2008 trad hij aan als secretaris van Stichting Het Lunterse Buurtbosch en van 2016 tot 2022 was hij voorzitter. In deze periode heeft hij zich ingezet voor het Goudsbergproject waarin de cultuurhistorische waarde van het bos is versterkt en veel is gerestaureerd. Een nieuw wandelnetwerk en de vernieuwing van het Middelpunt van Nederland zijn twee zichtbare resultaten.
De heer Luchtmeijer zocht de verbinding met Vereniging Oud Lunteren, waar hij secretaris was en zorgde voor een vaste tentoonstelling over de Goudsberg. Ook was hij zeer betrokken de verbouwing van het museumgebouw van de vereniging. In 2019 is de heer Luchtmeijer actief voor de dorpsraad Lunteren, waar hij eerst een belangrijke bijdrage leverde aan het DorpsOntwikkelPlan en tot op heden actief betrokken is bij de implementatie van dit plan vanuit de werkgroep Welzijn. Ook de Gereformeerde kerk Lunteren kan op de inzet van de heer Luchtmeijer rekenen. In de periode 2010-2020 was hij voorzitter van de kerkenraad

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer A.H. van den Berg, 70 jaar, Harskamp

Sinds 1986 is de heer Van den Berg betrokken bij de Barneveldse Begrafenis Vereniging (BBV). Hij trad direct aan in het bestuur en is een lange periode 2e voorzitter geweest. Sinds 2008 is hij eerste voorzitter. Naast het voorzitterschap regelt hij veel losse zaken voor de vereniging zoals bedankjes voor het personeel, ziekenbezoeken en zorgt hij dat de begraafplaats goed onderhouden wordt. Voor de Stichting Protestante Begraafplaatsen Ede is de heer Van den Berg sinds 2007 actief als bestuurder. Eerst als secretaris en sinds 2014 is hij voorzitter. Daarnaast is de heer Van den Berg actief in de Hersteld Hervormde Gemeente in Harskamp, waar hij verantwoordelijk is voor het tuinonderhoud en er voor zorgt dat de kerkdiensten terug te luisteren zijn. Al vanaf de oprichting in 2018 is de heer Van den Berg voorzitter van V.v.E. De Stolpe. Ook is hij beheerder van het complex, houdt hij de tuinen bij en is hij initiatiefnemer van vele activiteiten in binnen De Stolpe. Over de grens draagt de heer Van den Berg met zijn kennis bij aan de ontwikkeling van de agrarische sector in Roemenië. Hij heeft verschillende bezoeken gebracht aan de zustergemeente van de kerk en heeft daar geholpen bij renovaties van boerderijen.In het verleden was de heer Van den Berg als vrijwilliger betrokken bij een jongensclub, bij stichting Woord & Daad en als bestuurslid van de lokale afdeling van de SGP.

Mevrouw C.M. Bloemendal-Lagemaat, 70 jaar, Lunteren

In de Hervormde Gemeente Lunteren is mevrouw Bloemendal-Lagemaat een bekend gezicht. Samen met haar man was zij van 2004 tot 2020 koster en beheerder van de kerk. Zij droegen zorg voor een goed verloop van de zondagse dienst, waren aanspreekpunt voor het gebruik van het gebouw en coördineerden de schoonmaak. Daarnaast is mevrouw Bloemendal betrokken bij de activiteitencommissie van de gemeente. Ze is organiseert onder andere de jaarlijkse kerkpleinmarkt en de gemeentedag. Na afloop van de kerkpleinmarkt in 2011 ontstond het idee om de overgebleven spullen in een winkeltje te verkopen. Zo werd mevrouw Bloemendal-Lagemaat een van de drijvende krachten achter ’t Kerkerf: de kringloopwinkel van de gemeente. Ze zorgt voor de inrichting van de winkel, het prijzen van de spullen en haalt samen met haar man spullen op bij mensen thuis.

ECHTPAAR: De heer G. Donker, 58 jaar en mevrouw B. Donker-van Lagen, 60 jaar, Harskamp

Het echtpaar is al meer dan 20 jaar betrokken als kosters van de Hersteld Hervormde gemeente Harskamp. Zij bereiden de kerkdienst voor, luiden de klokken en verzorgen de schoonmaak en het onderhoud van de kerk. Zij zijn gastheer en gastvrouw bij verschillende diensten, herdenkingen en vieringen. Mevrouw Donker-van Lagen is actief binnen de actiecommissie en de heer Donker is al sinds 1993 organist van de kerk. Daarnaast zijn zij al sinds 1990 actief voor stichting RuchamA. Deze stichting verzorgt transport van hulpgoederen naar Roemenië. De heer Donker is al vanaf het begin de vaste chauffeur en verantwoordelijk voor het papierwerk voor de invoer van goederen. Mevrouw Donker-van Lagen sorteert wekelijks de goederen en zorgt voor verpakkingsmateriaal. Ze bezoeken regelmatig projecten in Roemenië. Mevrouw Donker is hiernaast ook als vrijwilliger verbonden aan christelijke bibliotheek ‘Ruth’ in Harskamp. Ze helpt om de week bij de uitleen van boeken en is trouw aanwezig bij de klusjesochtend in de bibliotheek.

Mevrouw S.E.M. van Hunnik-van Kuiken, 48 jaar, Lunteren

Als lid van de Protestantse Gemeente Leusden startte mevrouw Van Hunnik-van Kuiken in 1992 als vrijwilliger in de kerk. Ze schrijft voor het kerkblad, is een periode wijkcontactpersoon en helpt bij de schoonmaak van het kerkgebouw. In 2007 verhuist zij naar Lunteren en sluit zich aan bij de Gereformeerde Kerk Lunteren waar ze tot op heden erg actief is als vrijwilliger. Ze is betrokken bij de organisatie van de kindernevendienst, schrijft gedichten voor het kerkblad en de nieuwsbrief, is lid van de jeugddienstcommissie, beheert de facebookpagina en verzorgt muzikale begeleiding tijdens de dienst op de blokfluit. Zij zet haar schrijftalent in voor diverse organisaties. Zo was zij in het verleden als correspondent betrokken bij de uitgave van Een Zoutkorrel voor elke dag.., en correspondent voor De Leusder Krant. In 2014 gaat ze voor SSCVL / Lunterenaktief aan de slag als lid van de PR-commissie waar ze onder andere persberichten schrijft en verspreidt. Hier is ze recentelijk mee gestopt omdat het lastig te combineren bleek met haar vrijwillige activiteiten bij de bibliotheek in Lunteren. Daarnaast was mevrouw Van Hunnik in het verleden een periode betrokken bij het wijkteam in Leusden, schonk ze koffie in verzorgingshuis De Honskamp en was ze overblijfkracht op basisschool De Bron in Lunteren. Sinds kort is ze lid van de medezeggenschapsraad voor het voortgezet onderwijs in Barneveld. Ondanks de beperkingen die mevrouw Van Hunnik-van Kuiken ondervindt door haar chronische ziekte is zij zeer actief als vrijwilliger en betrokken in de maatschappij. Met haar positieve instelling is zij een voorbeeld voor velen.

Mevrouw H.A. Mulder-Post, 64 jaar, Lunteren

Ruim 25 jaar heeft mevrouw Mulder-Post een ouder echtpaar in de buurt bijgestaan als mantelzorger. Wat begon met bezoekjes om dit echtpaar wat aandacht te schenken groeide uit tot intensieve mantelzorg toen zij hulpbehoevender begonnen te worden. Mevrouw Mulder-Post hielp in het huishouden, organiseerde doktersafspraken en begeleidde het echtpaar hierbij. Na het overlijden van mevrouw heeft zij het leven voor haar buurman zo draaglijk mogelijk gemaakt tot hij in 2022 overleed. Daarnaast is mevrouw Mulder-Post al 15 jaar actief als secretaris van Stichting Christenvrouw Lunteren. Ze organiseert verschillende bijeenkomsten voor de leden waarbij ze in de voorbereiding een spreker regelt en een artikeltje schrijft voor de krant. Ook helpt ze op twee adressen vrijwillig in de huishouding om deze gezinnen te ondersteunen. Ze biedt een luisterend oor en heeft een bijzondere band met een van de gezinnen opgebouwd.

De heer J. Redder, 82 jaar, Lunteren

Sinds 1980 is de heer Redder betrokken als vrijwilliger bij het Sint Antonius Abt in Lunteren. Hij is een lange periode actief geweest als bestuurder. Zo was hij 15 jaar penningmeester en 9 jaar voorzitter van de locatieraad. Daarnaast zingt hij in het koor, geeft hij leiding aan de bouw- en klusgroep, is lid van de tuingroep en actief als hulpkoster. Hij is op alle fronten betrokken bij de geloofsgemeenschap. Niet voor niets omschrijft hij zichzelf als ‘manusje van alles’. Hoewel de kerk in 2019 is opgeheven en opgegaan is in De Geloofsgemeenschap van Ede zet de heer Redder zich nog altijd onverminderd in. Naast zijn activiteiten voor de kerk is de heer Redder al meer dan 25 jaar lid van het Enka Mannenkoor. Ook hier heeft hij een enorme staat van dienst opgebouwd. Hij is twee keer een periode voorzitter geweest en een tijd lang secretaris van het koor. Daarnaast is hij al bijna 20 jaar coördinator van het fruitplukken en sinds 2007 koormeester.

De heer M. Waaijenberg, 67, Otterlo

Al meer dan 40 jaar is de heer Waaijenberg onafgebroken betrokken bij het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente Wekerom. Hij begon als clubleider in 1980 en verzorgde daarnaast de jeugdkampen. Hij startte met zaterdagavond jeugdwerk, wat na een moeilijke start is uitgegroeid tot een belangrijke activiteit voor de jongeren in de kerk. Daarnaast ging de heer Waaijenberg steeds meer doen voor de jaarlijkse rommelmarkt waarmee het jeugdwerk wordt bekostigd. Na de val van de muur in 1989 bracht de heer Waaijenberg vanuit een lokaal initiatief goederen naar Roemenië. Het bieden van hulp kreeg een structureel karakter waardoor hij samen met twee anderen Stichting Vriendenkring Oost Europa Wekerom stichtte. Tot 2019 was hij betrokken bij de stichting waarvan de eerste jaren en vanaf 2007 als bestuurslid. In 2012 raakte de heer Waaijenberg betrokken bij stichting Wicherumloo. Een kleinschalig verzorgingshuis in het centrum van Wekerom. Hij is bestuurslid van de stichting en sinds 2013 voorzitter van de stichting Vrienden van Wicherumloo, waarbij hij wensen voor de bewoners realiseert die buiten de zorgvoorzieningen vallen. Om geld in te zamelen organiseert hij allerlei activiteiten. Maar bovenal is de heer Waaijenberg een zeer actieve vrijwilliger. Hij is betrokken bij de wekelijkse activiteiten, is chauffeur van het shuttlebusje, lost storingen op en vervangt de huismeester bij afwezigheid. In het verleden was de heer Waaijenberg actief lid en vrijwilliger bij het in 2017 opgeheven Streekkoor Otterlo.

Lees hier de online krant van deze week.