Cursus: Beheer en onderhoud hoogstamfruit

Leer meer over hootamfruit

Van oudsher was Nederland bezaaid met kleine boerenbedrijfjes die het leven van veel van onze voorouders bepaalden. Boerderij en erf vormden een zelfvoorzienend geheel dat hen alles bood om te kunnen leven. Dwars over het erf lag een denkbeeldige lijn tussen het wonen en werken, tussen ‘het voor’ en ‘het achter’. Op ‘het voor’ bevonden zich de moestuin, (soms) de siertuin en de boomgaard. Hoogstamboomgaarden zijn bijzondere landschapselementen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van het platteland: mooi om te zien, heerlijk om van te plukken en met grote ecologische en cultuurhistorische waarde. Zij typeren het boerderijcomplex als geheel voor een bepaalde streek en tijd. In de gemeente Ede zijn tal van kleine (boeren)boomgaarden aanwezig. Om deze karakteristieke boomgaarden te behouden, is onderhoud nodig.

Cursus Beheer en onderhoud hoogstamfruit De werkgroep Levend Landschap Ederveen-De Klomp organiseert in samenwerking met de Hoogstambrigade Ede en Stichting Landschapsbeheer
Ede (SLG) de tweedaagse cursus ‘Beheer en onderhoud hoogstamfruit’. De cursus wordt inhoudelijk verzorgd door deskundige Eward Timmerman van SLG en de landschapsbeheerders van de gemeente Ede. De cursus start met een theorieavond op donderdag 16 januari van 20.00 tot 22.00 uur in Dorpshuis De Zicht, Marktplein 10 in Ederveen. Op zaterdag 18 januari is de praktijkochtend van 9.30 tot 12.00 uur in een boomgaard aan de Bruinhorstweg 26 in Lunteren waarbij fruitbomen worden gesnoeid.

Deze cursus is bedoeld voor eigenaren met hoogstamfruit, mensen die meer willen weten over beheer en onderhoud van hoogstambomen en/of  vrijwilligers die bij de Hoogstambrigade Ede aan
de slag willen gaan. Belangstellenden kunnen zich voor de cursus aanmelden bij Sjako Dekker, contactpersoon van de werkgroep Levend  Landschap Ederveen,
via dorpshuisederveen@ outlook.com.
Hoogstambrigade Ede helpt eigenaren De Hoogstambrigade Ede bestaat uit ruim vijftien enthousiaste vrijwilligers actief bij het onderhouden van hoogstamfruitbomen in de gemeente Ede. De vrijwilligers worden hierbij ondersteund door SLG. Bent u eigenaar van een boomgaard en heeft u hulp nodig bij het onderhoud? Neem dan contact op met de hoogstambrigade via
hoogstamede@gmail.com  

Dit is het tweede artikel naar aanleiding van de publicatie van de Uitvoeringsagenda van de werkgroep Levend Landschap Lunteren in de Lunterse Krant op 4 oktober 2019.  Contactpersoon: Marcelle van Leeuwen mgvleeuwen@kpnmail.nl