Internationaal bezoek bij Pinetum de Dennenhorst

LUNTEREN – Vrijdag 29 september kwam een delegatie van de International Dendrological Society, een vereniging van international experts en liefhebbers op het gebied van bomen op bezoek in Pinetum de Dennenhorst aan de Boslaan achter de Lunterse Boer. De groep bezocht vorige week tal van bijzondere bomencollecties in Nederland zoals de hortus in Leiden en Trompenburg in Rotterdam. De groep bestond onder andere uit leden uit Duitsland, Engeland, Schotland, de Kanaaleilanden, Ierland en Nederland.  

Nieuwe boom uit Pategonie

Het pinetum was uitgekozen vanwege de bijzondere brede collectie van naaldbomen en het aantal grotere exemplaren. Martin Heutink, de taxonomist, die zorgt dat de bomen in de collectie de juiste namen hebben, gaf een rondleiding. Benno Smit, beheerder van het pinetum, mocht na afloop van de excursie en borrel als dank een zeer bijzondere nieuwe boom uit Pategonie (Zuid Amerika), een Fitzroya cupressoides in ontvangst nemen met gedenkplaatje  als dank voor een zeer geslaagde excursie. De boom heeft inmiddels een bijzondere plek in het pinetum gekregen.

Vrienden van het pinetum

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de feestelijkheden ter ere van het 90 jarig bestaan van het pinetum volgend jaar. Bijzonder daarbij is dat het pinetum nog steeds in handen is van nazaten van de stichter Henri Dinger. Inmiddels is er wel een vriendenstichting en een beheerstichting die zorgen voor steun, extra draagvlak en kennis van zaken. Mede dankzij de financiele steun van de Vrienden van het pinetum en de hulp van vrijwilligers is het pinetum klaar voor de volgende 90 jaar. 

Meer infomatie vindt u op www.pinetum.eu. Aanmelden voor de nieuwsbrief en als vriend kan ook.

Nazaten van dhr. Koutrik

90 jaar geleden was de tuinbaas, de heer Koutrik man van de familie nauw betrokken bij de aanplant en onderhoud van het pinetum. Deze tuinbaas woonde aan de Molenweg in het tuinmanshuis. Het pinetum zou graag in contact komen met de nazaten van de heer Koutrik. Als iemand daar meer informatie over heeft, horen zij dat graag (info@ pinetum.eu of Boslaan 75, 6741 KD Lunteren).

Wolvenbestendig maken 

Schapen vormen een belangrijke basis voor het beheer van het pinetum. Het gezelschap van de IDS ghad daar ook veel belangstelling voor. De schapen zorgen dat de heide aan kracht wint en dat andere onderbegroeiing in toom wordt gehouden. Door het onregelmatige terrein is beheer op een andere manier nauwelijks te doen. Zij zorgen voor een grote biodiversiteit in het pinetum. 

Het beheer met schapen wordt echter bedreigd door de oprukkende wolf. Ondanks dat er een hek om het pinetum staat, is dat onvoldoende om de wolf tegen te houden. Er zijn regelingen voor een tegemoetkoming in de kosten om het hek wolvenbestendig te maken, maar die zijn niet toegesneden op deze situatie.

De komende tijd zal het hek waar mogelijk worden aangepast, maar de noodzakelijke aanpassingen volgens de richtlijnen zijn zo kostbaar dat dat niet binnen het bereik ligt. Die worden ergens begroot tussen de € 10.000 en € 15.000. De kosten van het ruim baan geven aan de wolf worden hier afgewentelt, terwijl de indruk wordt gewekt door de provincie dat er een goede vergoedingsregeling is.    

Lees hier de online krant van deze week.