Kijk naar de vogels IIII

Vorig jaar mei melde ik u dat het nest in onze beukenhaag er, na het uitvliegen van de jonge merels, verlaten en stil bij lag.

Al snel vergeet je dan ook het wonderlijke gebeuren dat zich daar, vanaf de eerste taklegging tot en met de uittocht van het jonge volk, onder je ogen voltrokken heeft. Zeker als met het verstrijken van de tijd de verschillende seizoenen zich afwisselen.

Na de warme zomer kwam de herfst met haar wind en regen. Daarna volgde een zachte winter met uiteindelijk toch nog even een korte strenge vorstperiode.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com