Presentatie boek: ‘De Wormshoef-waar helden zwegen’

LUNTEREN – Vrijdag 8 april vond de presentatie plaats van het boek: De Wormshoef met als ondertitel: Waar helden zwegen. Het is ge-schreven door Henrico Hendriksen, leraar aan het JFC (Johannes Fon-tanus College) in Barneveld.
Er was veel belangstelling voor deze presentatie, die plaatsvond in de Schat-zaal van Museum Lunteren. Wethouder Hester Veltman nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Henrico gaf aan onder de indruk te zijn geraakt van de historie met betrekking Villa De Wormshoef in die donkere periode van eind oktober 1944 tot half april 1945. Toen was de beruchte SD (Sicherheitsdienst) gevestigd. Zij had in de villa een zogenaamde ‘Aussen-stelle’, een buitenpost en noodgevan-genis. Samen met de Landwacht was de SD verantwoordelijk voor ver-schrikkelijke martelpraktijken en mis-handelingen tijdens de verhoren van honderden verzetsstrijders. “Ik ben onder de indruk geraakt van de mannen die er gevangen hebben geze-ten”, aldus Henrico. “Hoe meer je beseft wat er zich in deze periode heeft afgespeeld, hoe meer je beseft hoe de wereld er ineens heel anders uit kan komen te zien. En dat is vandaag de dag maar al te actueel.” Hiermee kwam de oorlog in Oekraïne de Schat-zaal van het museum binnen. Ook wethouder Hester Veltman was onder de indruk van het werk van Henrico Hendriksen. “De prijs die de mensen uit het verzet hebben betaald, is ontzettend hoog geweest. Deze ver-halen moeten blijven worden gehoord en gelezen. De oorlog in Oekraïne geeft aan dat we nog steeds niets heb-ben geleerd.”

Een klein boekje
De Wormshoef – Waar helden zwe-gen, is in dagboekvorm geschreven. Dat vergemakkelijkt de tijdsbepaling bij het lezen ervan. De schrijver heeft veel tijd gestoken in het achterhalen van de feiten en verhalen. Vooraf had hij nooit gedacht dat zijn speurtocht zou eindigen met een boek van ruim 200 pagina’s en vele tientallen foto’s. “Toen ik begon had ik een klein boekje in gedachten. Niet wetende wat er alle-maal boven zou komen.”Door alle verhalen van oud-gevange-nen te koppelen aan feitelijke data zijn veel van deze verhalen nu compleet. Dat Hendriksen daarvoor zo’n zestig boeken, enkele honderden websites, artikelen en archiefstukken zou be-studeren, had hij vooraf niet kunnen inschatten.

Tijd vrijmaken
De presentatie in Museum Lunteren maakte voor de schrijver de cirkel rond. Voor het vak geschiedenis op de middelbare school, maakte Henrico in 1994 een scriptie over de Wormshoef. Dezelfde scriptie zag hij in 2018 lig-gen bij een tentoonstelling in Museum Lunteren.
Dit vormde de aanleiding om voorzichtig te denken aan een boekwerkje over Villa De Wormshoef en wat er zich heeft afgespeeld tijdens het laat-ste half jaar van de oorlog. De voorbereidingen, het onderzoeken en verifiëren van de gegevens en ver-halen en het schrijven kostte veel tijd. Meer dan Henrico had kunnen beden-ken. “Ik heb het geluk gehad met de corona. Daardoor kon ik tijd vrijma-ken voor het schrijven.” Hij gaf aan blij te zijn dat het boek op deze vrijdag 8 april te kunnen presenteren. Het goed gedocumenteerde boek ligt nu in de boekhandel, o.a. bij The Readshop in Lunteren.

Lees hier de online krant van deze week.