Wisseling van de wacht bij De Vluchtheuvel

LUNTEREN – Stichting de Vluchtheuvel vormt al sinds 1983 een samenwerkingsverband van vier kerken uit Lunteren. De Vluchtheuvel heeft tot doel hulp te bieden aan de kwetsbaren in de samenleving. Dat doet men vanuit de Christelijke overtuiging dat moet worden omgezien naar De Naaste. 

In het werkplan voor 2023 staat beschreven wat zoal wordt  georganiseerd. Naast wekelijkse koffie bijeenkomsten wordt samengewerkt met  Buurtgezinnen.  Gezinnen die wat hulp kunnen gebruiken worden gekoppeld aan Steungezinnen om te voorkomen dat problemen verergeren. 

Met ingang van dit jaar, 2023, probeert de Vluchtheuvel de draad weer op te pakken, nadat het wat stil is geweest door Corona. 

Er is een wisseling van de wacht geweest. Geeske Telgen en Giel  Stomphorst hebben na vele jaren van heel hard werken het stokje overgedragen aan Joop Rietmulder en Henk Spruijt. Met frisse moed pakt het voltallige bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier kerken, de draad weer op. 

Zonder de vele vrijwilligers die het uitvoerende werk verrichten zou het niet mogelijk zijn om zoveel zaken op te pakken. Pas afgelopen week vond men tijd om het afscheid van Geeske en Giel wat luister bij te zetten. 

Als dank voor alle inspanningen, trakteerde het bestuur op een ‘aangekleed broodje’. Het bestuur gaat met frisse moed weer aan de slag en hoopt dat we voor vele mensen tot steun kunnen zijn.

Lees hier de online krant van deze week.