Zes Lunteranen kregen op 26 april een Koninklijke onderscheiding

Burgemeester René Verhulst van Ede heeft dinsdag 26 april 2022 aan 28 inwoners van Ede een Koninklijke onderscheiding uitgereikt, waaronder zes Lunteranen. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april.

  • Mevrouw B. de Kaste-Leppers, 73 jaar, Lunteren

Diny de Kaste is al vijfendertig jaar vrijwilliger bij Dorcas. Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. In Nederland heeft Dorcas diverse kledingdepots voor het inzamelen en sorteren van gedoneerde kleding. Diny werkt in het sorteerdepot in Barneveld. Een ploeg vrijwilligers sorteert hier de kleding voor het regiodepot in Woudenberg. Eerder ging deze kleding naar projectlanden in Oost-Europa. Tegenwoordig wordt de meeste kleding in Nederland verkocht via de kringloopwinkels van Dorcas. Verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen hebben mensen Diny nodig om hun organisatie professioneel draaiend te houden.

  • De heer A.H. Koppens, 69 jaar, Lunteren

Een motto van Jaap Koppens is: ‘als je kan delen, kan je pas vermenigvuldigen’. Adriaan is zelfstandig ondernemer, maar weet daarnaast al vijftig jaar tijd vrij te maken voor vrijwilligerswerk, zowel op kerkelijk als op maatschappelijk gebied. In de jaren zeventig heeft hij een stichting opgericht voor vijf peuterspeelzalen in Den Bosch. Ook was Adriaan betrokken bij de start van de Evangelische Gemeente Paroussia in Den Bosch. En was hij een aantal jaren jeugdleider bij de Volle Evangelie Bethel Kerk in Vlaardingen en adviseur bij de Bijbelschool Rudersheim.Begin jaren tachtig was Jaap, trainer en jeugdleider bij voetbalvereniging Renswoude. De stichting Tegendraads, mede opgericht door Jaap, is een stichting die een kledingfabriek in India steunt door opdrachtgevers te zoeken. In de kledingfabriek werken alleenstaande vrouwen, want wie in India weduwe wordt, wordt door iedereen verstoten. De gedachte is dat weduwen ongeluk brengen.  Vanaf 2015 heeft Jaap zich ingezet voor het verkrijgen van rust en respect tussen Domus+ Batelaar in Lunteren en de omwonenden. Mede door zijn inzet is de gespannen situatie omgebogen naar een leefbare situatie tussen Domus+ en de buurt. Tenslotte deelde Jaap zijn samengestelde gezin met vele pleegkinderen om hen een warm nest te bieden.

  • De heer J.F.H. van Ravenswaaij, 72 jaar, Lunteren

Jaap van Ravenswaaij heeft meer dan veertig jaar vrijwilligerswerk gedaan op kerkelijk en cultureel gebied. Zo heeft Jaap zich achtentwintig jaar lang ingezet voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Lunteren. Hij was vele jaren voorzitter. Ook wist hij bronnen van subsidie en andere ‘fondsen’ aan te boren, die voorheen onbenut waren gebleven. In 2004 werd Jaap voorzitter van Vereniging Oud-Lunteren. Museum Lunteren wordt beheerd door deze vereniging. Het museum heeft onder zijn voorzitterschap een metamorfose ondergaan. Onder de bezielende leiding van Jaap is het museum veranderd van oudheidskamer tot een bruisend museum. Hij heeft het museum Lunteren niet alleen vernieuwd, waarbij ook een galerie is gerealiseerd voor hedendaagse kunst, maar hij heeft het ook als cultureel centrum in de regio op de kaart gezet.

  • Mevrouw B.M.M. van Bennekom-de Blok, 59 jaar, Lunteren

Brigitte van Bennekom heeft een passie voor eekhoorns. Zij is vanaf 2006 actief voor de Eekhoornopvang Nederland. Brigitte heeft zich enorm ontwikkeld op het gebied van de (medische) zorg voor eekhoorns. In 2018 heeft Brigitte, met steun van Eekhoornopvang Nederland, haar eigen stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe opgericht. Om eekhoorns op te kunnen vangen, hebben Brigitte en haar man hun huis en tuin aangepast. Voor de meest kwetsbare diertjes zijn er een soort couveuses. In het hoogseizoen is de opvang van 50 dieren tegelijk geen uitzondering. Dit betekent dat Brigitte soms dag en nacht ervoor moet zorgen dat de eekhoorntjes om de 3 uur flesvoeding krijgen.  Na alle zorg worden de eekhoorns teruggeplaatst in de natuur, maar hiervoor gaat Brigitte op zoek naar geschikte plekken. Ze moeten voldoen aan leefbaarheidseisen, maar ook aan verspreiding in verband met territoriumafbakening.

  • De heer R.J. Coers, 68 jaar, Lunteren

Ruud Coers is meer dan 25 jaar vrijwilliger op velerlei gebied. Zo was en is hij bij Gereformeerde Kerk te Lunteren ouderling. Ruud was bestuurslid, eerst penningmeester en later secretaris, bij de stichting Scouting Lunteren. De laatste jaren van zijn secretarisschap waren intensief, omdat het ‘troephuis’ van de scouting in 2009 afbrandde. Mede dankzij Ruud is de locatie van de scouting aan de Hessenweg behouden en is een nieuw ‘troephuis’ gebouwd. Ruud is vrijwilliger geweest binnen de volleybalvereniging Door Oefening Sterk (DOS) Lunteren. Hij was coach, scheidsrechter en maakte deel uit van de technische commissie. Ruud is in 2016 bij de stichting jeugdkampeerterrein Lunteren begonnen als secretaris en inmiddels is hij penningmeester. Ook is hij als vrijwilliger actief bij het beheer en onderhoud van het kampeerterrein en het verwelkomen van de kampeerders. Tenslotte is Ruud meer dan tien jaar actief als mantelzorger.

  • Mevrouw M.L. Breugem-Kardol, 77 jaar, Lunteren

Marly Breugem nam in 1978 zitting in de jeugdraad bij de Hervormde Gemeente Lunteren. Toen een jaar later voor het eerst een tentevangelisatieweek in Lunteren werd gehouden meldde zij zich aan voor de stuurgroep. Vanaf 1988 was Marly vierentwintig jaar lang lid van het hoofdbestuur van de Bond van Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag. Zij heeft hier intensief vrijwilligerswerk verricht en 19 jaar lang cursussen gegeven, zodat de leidinggevende van de zondagsscholen goed toegerust waren. Veertien jaar was zij eindredacteur voor Kind & Evangelie, een uitgave specifiek gericht op de leeftijdsgroep van 4-12 jaar, en aansluitend heeft ze nog vele jaren verhalen geschreven voor dit blad.Vanaf 2017 is ze algemeen adjunct/waarnemend secretaris bij de Vereniging ‘Herkenning’. Deze landelijke reformatorische vereniging heeft als doelgroep weduwen en weduwnaars van 50+.

  • De heer L. Fraanje, 72 jaar, Ede

Louis Fraanje is geboren en getogen op de Veluwe. Vanuit de liefde voor zijn geboortegrond fotografeert hij al sinds mensenheugenis de eigen leefomgeving en de natuur. In eerste instantie ging zijn voorkeur uit naar de bossen en de daar levende zoogdieren. In de loop der jaren is zijn interesse uitgebreid tot alle aspecten van de natuurfotografie, maar ook de mensen die op de Veluwe wonen en hun geschiedenis worden op de gevoelige plaat vastgelegd. Dertig jaar geleden werd in Lunteren de Jac. Gazenbeekstichting opgericht met als doel: enerzijds het uitdragen van het gedachtengoed van de Veluwse schrijver Jac. Gazenbeek en anderzijds zich inzetten voor het behoud van het streekeigene van de Veluwe. Vanaf de oprichting is Louis het boegbeeld van deze stichting. Als voorzitter van de Jac. Gazenbeekstichting heeft hij samen met de educatiecommissie van museum Lunteren het project ‘Hessenwegen’ ontwikkeld. Louis is een buitengewoon bevlogen en enthousiaste persoonlijkheid die zich op zeer betrokken wijze inspant voor het behoud van natuur en cultuur op de Veluwe. Naast de gastlessen op scholen, laat hij zich interviewen voor radio- en televisie-uitzendingen en plaatst hij prachtige foto’s en/of artikelen online en de lokale krant

Lees hier de online krant van deze week.