Het versierde dorp Lunteren

Lunteren kleurt rood-wit-blauw tijdens 75 jaar bevrijding

Als het aan initiatiefneemster Gerda Lagerweij ligt is elke boom, tijdens de herdenkingsperiode van 75 jaar Lunteren bevrijd, in het centrum van Lunteren gestoken in rood-wit-blauw. Maar dan wel van wol, gebreid of gehaakt. “Het is toch mooi dat wij 75 jaar bevrijding kunnen vieren, laten we dat dan tonen ook!”, aldus de Lunterse die de oorlog nog heeft meegemaakt. De initiatiefneemster heeft een medestandster
gevonden in de persoon van Marieke Buijnink en samen gaan zij er zich hard voor maken dat Lunteren in april en mei rood-wit-blauw kleurt.
Handwerkclubs Beide dames doe een oproep op de Lunterse bevolking om in actie te komen, om massaal aan het breien en haken te slaan. Er wordt hierbij ook een oproep gedaan aan de vele handwerkclubs, o.a. van de kerken, in Lunteren.  De hiervoor benodigde wol wordt in
principe gratis verstrekt. Hiervoor dient met wel contact op te nemen met Gerda of Marieke die dan uitleg geven  over het initiatief en hoe men aan de gratis wol kan komen. Zelf wol sponsoren is natuurlijk altijd welkom. Neem hiervoor ook even
contact op met de beide dames.

Vredeskousjes
Een tweede initiatief zijn de ‘vredeskousjes’. Dit zijn kleine vlaggetjes, zo’n 5 cm. hoog, die in de Tweede Wereldoorlog aan de binnenkant van de revers werden gedragen. Als een daad van protest tegen de bezetting en als eerbetoon aan de koninklijke familie. Aan de binnenkant van de revers was noodzakelijk, want de Nederlandse driekleur mocht natuurlijk niet getoond  worden. Gerda heeft ze zelf in groten getale gemaakt, zo’n 200. De bedoeling is dat elke boom in het centrum van zo’n kousje wordt voorzien (incl. de begeleidende tekst). Zie hieronder.

Vredeskousje
In de jaren 1941/1942 spelden meisjes zo’n rood-wit-blauw kousje op hun mantel. Het symboliseerde voor hen het verlangen naar een tijd
van vrede Omdat die tijd nog op zich liet wachten, mocht het kousje niet geheel af zijn. Het was ook een ‘vereiste’ dat er met lucifers gebreid werd!

Teuntje Jongbloed
Na aanmelding bij Gerda of Marieke is de benodigde wol verkrijgbaar in de winkel van Teuntje Jongbloed (Dorpsstraat 166 Lunteren). Voor informatie en opgave: Gerda Lagerweij: tel. 0318 – 48 21 88, Marieke Buijnink 0318 – 48 48 82.