Doe mee aan zomerse (mantelzorg) activiteiten

REGIO – Op 14 juni is de nieuwe mantelzorggids uitgereikt aan de klankbordgroep Mantelzorg in het Raadhuis. De mantelzorggids is de vernieuwde versie van de mantelzorgwaaier die eerder is uitgebracht en is voor iedereen die met mantelzorg te maken heeft. 

Aanbod diensten organisaties 

‘Voor de leesbaarheid hebben we gekozen om de mantelzorgwaaier nu uit te brengen in de vorm van een boekje’, aldus Jan Jong, mantelzorgcoördinator van Malkander. ‘De gids is ingedeeld in acht thema’s met frisse kleuren, waardoor snel duidelijk is welke diensten er worden geboden en door welke organisaties. Denk aan Hulpmiddelen, Financiën, Vervangende zorg en Ontspanning. 

Er staan meer dan 45 verschillende diensten in, met meer dan 100 aanbieders. Hiermee bieden we een helder overzicht in de diverse mogelijkheden die er zijn om te zorgen voor je naaste en om je zorgen te kunnen delen.’

Klankbordgroep mantelzorg

De gids is uitgereikt aan de klankbordgroep mantelzorg. ‘Zij hebben feedback gegeven tijdens het ontwikkelproces’, vertelt Jong ‘en het voelde dan ook passend om deze nieuwe Mantelzorg-gids aan hen aan te bieden. Binnen de klankbordgroep mantelzorg wordt uitgewisseld wat er leeft en speelt als je zorgt voor een naaste. Het gaat over omgaan met autisme of dementie, over de zorg binnen een verpleeghuis of begeleiding die thuis geboden wordt, over mooie en moeilijke momenten. Knelpunten en ook sterke punten worden meegenomen om aan verschil-lende organisaties en gemeente Ede input te geven voor mantelzorgbeleid.’ 

Mantelzorggids aanvragen

De Mantelzorggids is gratis aan te vragen via Malkander. Dit kan via www.malkander-ede.nl onder het kopje Mantelzorg en kunt u de gids ook digitaal inzien. Ook telefonisch kunt u de man-telzorggids aanvragen, bel 0318 – 208080. 

Lees hier de online krant van deze week.