Woningbouw en verbeterde mobiliteit in Lunteren tot 2045 begint vorm te krijgen

Waar gaan we wonen na 2025? Waar wordt er gebouwd tot 2045? Wonen onze kinderen en kleinkinderen straks nog in Lunteren?

Dat zijn actuele thema’s die in het Westhoffhuis werden besproken. De commissie Wonen van de Dorpsraad Lunteren presenteerde in oktober een viertal scenario’s voor de ontwikkeling van ons dorp tot 2040. Hiermee reageerde zij op de opgave, vastgelegd binnen de Omgevingsvisie van de gemeente Ede om minstens 15.000 woningen in de gemeente te realiseren, waarvan ruim 1.000 in Lunteren.

Wonen, werken en mobiliteit gaan hand in hand en moeten projectmatig en met visie en duidelijke uitgangspunten worden gerealiseerd. Hiervoor is daadkracht en draagvlak nodig. Dorpsraad Lunteren heeft zelf uitdrukkelijk geen mening over wat er moet gebeuren maar de inwoners van ons mooie dorp des te meer. Afgelopen woensdagavond kwamen ruim 100 Lunteranen de bijgewerkte plannen bekijken die na de inspraak tijdens de eerste bijeenkomst waren aangepast.

Op 25 oktober werden door bezoekers van de inloopavond de volgende voorkeuren uitgesproken:

1. Aan de zuidzijde openhouden groen buffergebied tussen Ede en Lunteren

2. Aan de oostzijde geen nieuwe woningbouw in de Engen 

3. Zo min mogelijk extra verkeersdruk op bestaande buurten 

4. Bouwlocaties in de buurt van bestaande voorzieningen

5. Bouwlocaties aan de westzijde liggen het meest voor de hand

6. Aanleg Westzoom Noord is een goed idee

7. Ontmoediging sluipverkeer (van en naar Ede) over Westzoom 

Het voorkeursscenario Lunteren ziet er nu als volgt uit:

Bouwprogramma 

• In 21 jaar bouw van max. 1.075 woningen (ca. 50 per jaar)

• Schatting Lunterse behoefte 35 – 40 woningen/jaar 

• Met 25 woningen per hectare: behoud dorpse sfeer 

• Mogelijke nieuwbouw woon-zorg voorziening(en)

• Mogelijk ook nieuwbouw school/buurthuis (IKC)

Bouwlocaties

• Bouwlocaties zijn dichtbij bestaande voorzieningen (sport, scholen, kerken, winkels) en versterken deze voorzieningen

• Nabijheid Stroet en andere werklocaties

Verkeer

• Aanleg Westzoom Noord:

• Oplossing verkeersknelpunten in het dorp (o.a. Bisschopsweg, Dorpsstraat, Julianastraat, Oranjestraat) 

• Beperkte extra verkeersdruk op het dorp door nieuwbouw

• Herinrichten hele Westzoom naar veilige 50 km weg.

• Aanleg fietspad 

• Directe ontsluiting nieuwe woonbuurten op Westzoom

• Snelheidsbeperkende maatregelen 

• Hierdoor minder aantrekkelijke sluipweg van en naar Ede Kernhem 

Om invulling te geven aan de Omgevingsvisie, werkt de gemeente Ede aan dorpsontwikkelingsplannen. Dit jaar is Lunteren aan de beurt. Verantwoordelijk wethouder Peter de Pater heeft de Dorpsraad toegezegd de wensen van de Lunteranen in deze zeer serieus te nemen. In april gaat de Dorpsraad aan de gemeente een door het dorp gedragen advies geven. Wilt u naast de publicaties in de Lunterse krant ook digitaal op de hoogte gehouden worden meldt u dan aan als lid op www.dorpsraadlunteren.nl. Op de website kunt u ook de volledige presentatie van Lout Verhoeven downloaden. 

Tot half februari kunt u nog meedenken en uw mening kenbaar maken. Mail: wonen@dorpsraadlunteren.nl

Lees hier de online krant van deze week.