Scholen dicht

Scholen dicht, kinderen thuis

Wat doet dit met de juffen en meesters?

 

REGIO – Kinderen thuis en de juffen en meesters op school voor een lege klas. Een onwerkelijke situatie die deze week werkelijkheid is geworden. Het coronavirus waart door Nederland en om de verspreiding te vertragen zijn rigoureuze maatregelen genomen. Dus gingen de scholen dicht en bleven kinderen maandagochtend thuis en de juffen en meesters op school waar zij aan de slag gingen met de voorbereidingen voor de thuislessen.

De Lunterse Krant heeft een aantal scholen benaderd naar hun bevindingen.

 

De Triangel

Sinds de aankondiging (zondagmiddag) dat alle scholen dicht gingen, werd het voor alle betrokkenen buffelen om maandagochtend een pakket van maatregelen gereed te hebben.

Op De Triangel (Lunteren) kwam men maandag als team bij elkaar om thuisonderwijs en opvang kinderen van ouders met een vitaal beroep te organiseren. Die middag is een brief naar alle ouders verzonden. Hierin werden de maatregelen verduidelijkt, o.a. met betrekking tot het thuisonderwijs. Het team heeft afgesproken deze week (16 tot 20 maart) als een testweek te zien, om daarna te evalueren en evt. zaken bij te stellen.

Hete team bevindt zich in een onwerkelijke situatie. “We missen de kinderen enorm met daarbij het ritme van alledag op school. We zijn onderwijsmensen, in hart en nieren, willen juist graag met kinderen werken, omgang en verbinding hebben met elkaar, en natuurlijk elkaar zien en spreken! We krijgen van ouders al leuke filmpjes en foto’s van kinderen die thuis aan het werk zijn. Daarnaast is er vanuit de ouders veel waardering en dankbaarheid voor onze inzet, echt fijn om te horen! Ons beroep krijgt weer de waardering die het verdient!”

 

Ruitenbeekschool

Ook op de Ruitenbeekschool (Overwoud) is in no time een thuiswerkrooster opgezet. Maandag 16 maart, om 08.00 uur, kwam het voltallige team bijeen om de thuiswerkpakketten gereed te maken. Deze konden dezelfde dag tussen 12.00 en 16.00 uur worden opgehaald door ouders.

Daarna is het team aan de slag gegaan met een thuiswerkrooster. Om de ouders te helpen met het aanbrengen van structuur aan de dagen. De Ruitenbeekschool is gewend om de dag te beginnen met een Bijbelvertelling. Dat doen we nu ook. Op de website van school staat iedere dag een Bijbelverhaal, verteld door een van de leerkrachten.

Directeur Leen van Dijk geeft aan: “Ouders waarderen deze opzet bijzonder en maken serieus werk van het onderwijs aan de kinderen thuis Dit programma is dinsdag 18 maart ingegaan. Het thuisonderwijs is in no time opgezet. Het is de taak van de school en de ouders om in goed overleg uitvoering te geven aan het programma.”

 

De Bron

In korte tijd werd ook op De Bron (Lunteren) veel werk verzet om ouders en de 400 kinderen in te lichten. Alle ouders lukte het om de kinderen thuis of binnen hun sociale netwerk op te vangen.

De leerkrachten van De Bron werken voornamelijk thuis en zijn te bereiken via Parro en mail. Kinderen werken met Prowise Go en kunnen zo bij alle digitale leerstof. In de groepen 5 t/m 8 wordt er gewerkt met Google Classroom.  Met Classroom kunnen leerkrachten en leerlingen inloggen via een computer of mobiel apparaat om toegang te krijgen tot opdrachten en lesmaterialen die de leerkracht klaarzet. De leerkracht kan ook meteen feedback geven.

Een reactie van directeur Henk Drost over de onwerkelijke situatie: “Op woensdag (18 maart, red.) is het stil in de school. Onwerkelijk. Een bedrijf pleegt onderhoud aan de brandmeldinstallatie en verlichting. De meeste leerkrachten werken thuis, de ICT-er belt met ouders die een vraag hebben over het inloggen. Een leerkracht werkt aan Classroom. Zes tot tien kinderen van de Vereniging van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen worden beneden in het lokaal van de Plusklas opgevangen. Onwerkelijk en toch waar.”