Natuurwerkdag bij pinetum De Dennenhorst

LUNTEREN – Op 5 november vond op het pinetum De Dennenhorst achter de Lunterse Boer weer de jaarlijkse natuurwerkdag plaats. Er werd door 20 mensen uit het gehele land de hele dag hard gewerkt om te zorgen dat het pinetum er weer goed bij ligt. 

Ook Peter de Pater en Arnold Versteeg, wethouders van de gemeente Ede, hebben flink meegewerkt en een heleboel opslag verwijderd. Dat het pinetum een belangrijke collectie heeft die de moeite waard is, moge blijken uit bezoeken het afgelopen jaar van de Nederlandse en Belgische dendrologische verenigingen (bomendeskundigen) en het komende jaar van de Internationele Dendologische vereniging. Zonder de inzet van vrijwilligers twee keer per jaar lukt het niet dat niveau vast te houden.  

Tijdens de natuurwerkdag werden een 20-tal bijzondere nieuwe bomen geplant die ontvangen zijn van Arboretum Trompenburg in Rotterdam en Arboretum Oostereng in Wageningen. Veel van deze bijzondere bomen zijn in de handel niet beschikbaar. Een boom, een Abies fraseri werd aangepland door beide wethouders. Dit betreft een zilverspar die oorspronkelijk uit het noord-oosten van Amerika komt. 

Deze boom is uit zaad uit het oorspronkelijke gebied opgekweek, waardoor de herkomst bijzonder is. Er zijn ook dennen uit warmere gebieden aangeplant waarbij het de vraag is of deze al gedijen in onze streken. 

Bomen uit vergelijkbare gebieden doen het wel, dus het is niet bij voorbaat uitgesloten dat deze bijzondere bomen in ons klimaat het nu ook gaan redden. Benno Smit, beheerder van het pinetum, gaf aan dat familie en vrienden van pinetum op een zeer geslaagde dag konden terugkijken, mede door het prachtige weer. 

Zaterdag 10 december is weer kerstkransen maken waarvoor opgave nog mogelijk is. 

Meer informatie opwww.pinetum.eu. 

Lees hier de online krant van deze week.