Wim Blankenspoor 60 jaar lid KNA

Jantine Neutel eerste vrouwelijke voorzitter

Woensdag 15 juli heeft de jaarlijkse ledenvergadering van muziekvereniging Kunst na Arbeid plaatsgevonden. Normaliter vindt deze vergadering in maart plaats maar door de corona omstandigheden moest de jaarvergadering uitgesteld worde tot juli. Ook vond de vergadering niet, zoals gebruikelijk, in het eigen verenigingsgebouw Euterpe plaats maar in Zaal Floor omdat daar voldoende ruimte was om alle leden volgens de RIVM-richtlijnen op een veilige manier deel te laten nemen aan de jaarvergadering.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant van deze week, of op lunteren.com