Rabobank steunt onderzoek naar buurtbatterij in Lunteren

LUNTEREN – Rabobank heeft haar steun toegezegd aan een onderzoeksproject gericht op de implementatie van twee buurtbatterijen in Lunteren. Het gaat om een project aan de Bisschopweg en aan de Edeseweg in Lunteren. De officiële intentieverklaring vond plaats op maandag 8 april bij het project Veldhuiserhof aan de Edeseweg 38 in Lunteren. 

Dit is het voormalig boerenerf van de familie Van Veldhuisen. Arthur Woensdregt, directeur van de coöperatieve Rabobank, overhandigde de cheques. De buurtbatterij, een innovatieve energieopslagoplossing, wordt beschouwd als een cruciale stap in de richting van duurzaamheid en efficiënt energiegebruik op lokaal niveau. Door energie op te slaan wanneer de vraag laag is en deze vrij te geven wanneer de vraag piekt, kan de buurtbatterij helpen om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden en tegelijkertijd de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Gert van Driesten van Bouwbedrijf Kreeft zegt: “De ontwikkeling en realisatie van de Veldhuiserhof is een uniek project in de regio. In goed overleg met de gemeente Ede hebben we invulling gegeven aan de pilot Erfdelen. Het resultaat is een duurzaam en toekomstbestendig woonerf waar veel aandacht is voor natuur en leefomgeving. Het initiatief voor de buurtbatterij past hier heel goed bij.”

Verschillende generaties van de familie Van Veldhuisen hebben op deze plek gewoond en gewerkt. De familie is blij dat zij aan dit project mogen meewerken om dit mooie stukje Lunteren te herbestemmen naar een woonwijk, zodat ook in de toekomst mensen hier kunnen wonen en leven. 

Als blijk van betrokkenheid bij de lokale gemeenschap heeft Rabobank twee keer € 25.000,- beschikbaar gesteld. Arjan Westerneng, ledenraadslid van Rabobank Gelderse Vallei, zegt: 

“Persoonlijk vind ik het een prachtig woonconcept dat mede door het collectieve karakter zich heel goed leent voor een buurtbatterij. Met de buurtbatterij en zonnepanelen wordt de stroom opgewekt en opgeslagen voor alle gemeenschappelijke stroomvragers en kunnen bijvoorbeeld de e-bikes opgeladen worden. We ontlasten daarmee ook het overvolle stroomnet. Een hele mooie aanvulling dus op dit mooie woonconcept die we mede vanuit de ledenraad van Rabobank Gelderse Vallei mogelijk kunnen maken.”

Het onderzoeksproject zal een cruciale rol spelen in het verkennen van de mogelijkheden en uitdagingen met betrekking tot de implementatie van buurtbatterijen in Lunteren. 

Rabobank kijkt uit naar de resultaten en de potentiële impact die dit initiatief zal hebben op de lokale gemeenschap en daarbuiten.

Lees hier de online krant van deze week.