Wat een artikel in een krant al niet teweeg kan brengen

Een tijdje geleden hebben wij in de krant gestaan met een artikel over leesmotivatie en leesomgeving.

Hierin kwam de oproep tot het doneren van niet meer gelezen goede kinderboeken.

Diverse mensen hebben hier gehoor aan gegeven. De boeken hebben inmiddels een mooi plaatsje gekregen in de schoolbieb of onze klassen. We mogen zelfs boeken uitzoeken bij de Read Shop via een anonieme gift. Hiermee gaan we boeken voor de onderbouw aanschaffen zodat we de kinderen vanaf de start van hun schoolloopbaan al de liefde voor boeken en lezen bij kunnen brengen.

Namens alle kinderen van De Triangel hartelijk bedankt!

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op www.lunteren.com