De Viermaster organiseert Meet&Greet voor onderwijsprofessionals

VPCO De Viermaster organiseerde op donderdag 9 januari een Meet&Greet voor PABO-studenten en belangstellenden voor het onderwijs. Op De Borgwal in Renswoude werd men hartelijk ontvangen door het team en stond het speeddaten met het personeel van De Viermaster op het programma.

 

“De bijeenkomst is een initiatief vanuit het bestuur omdat het lerarentekort ook in onze regio gaat spelen”, aldus directeur-bestuurder Henk Jonker. “Op deze manier proberen we mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met onze scholen en vooral ook de sfeer te laten proeven binnen onze vereniging. Zo hopen we (toekomstige) leerkrachten te interesseren om voor ons te komen werken”.

Na een hartelijk welkom door directeur Jan Hendriksen, opende de vicevoorzitter van het bestuur, dhr. Jaco de Jong het nieuwe jaar. Vervolgens werd, onder begeleiding van piano en gitaar door twee oud-leerlingen, zingend het nieuwe jaar begonnen.

Daarna was er gelegenheid om te speeddaten. Hiervoor werden leerkrachten en belangstellenden willekeurig aan elkaar gekoppeld. Tot slot werden de acht directeuren van de scholen van De Viermaster voorgesteld. Onder het genot van een hapje en drankje was er gelegenheid voor informele ontmoeting en een rondleiding door de nieuwe Borgwalschool.

De Viermaster kijkt terug op een geslaagde Meet&Greet en heeft diverse contacten kunnen leggen. Zo hopen we het onderwijs aan de leerlingen in de regio te kunnen garanderen en het lerarentekort voor te zijn.

Wilt u meer informatie over VPCO De Viermaster dan verwijzen we u graag naar onze website www.vpcodeviermaster.nl