Scholen Lunteren gaan weer open, anderhalve meter

Weer naar school

Maandag 11 mei gaan de scholen weer open, zij het met de nodige voorzichtigheid en protocollen. Kinderen worden dan welkom geheten in de nieuwe anderhalve meter samenleving. De meivakantie is op de scholen gebruikt voor het herinrichten van klassen en speelruimten op schoolpleinen. Looproutes van en naar je klas zijn de nieuwe norm en ook aan de hygiëne is de nodige aandacht besteed.

Bij alle scholen geldt dat ouders welkom zijn tot aan het hek. Zij mogen niet op het schoolplein en niet in de schoolgebouwen komen. Er wordt aangegeven dat hierop wordt strikt toegezien, Hoe streng dit ook klinkt, aldus een schoolbestuurder. Maar, gaf men ook aan, stap voor sap gaat het ons samen lukken!

Wat te beluisteren viel bij de juffen, meesters en schoolleiding was dat men weer uitkeek naar de kinderen. Het sociale contact werd in de achterliggende zes weken node gemist. Dit gold in grote mate voor de kinderen die hun juf of meester misten, onder andere bij het uitleggen van de stof. En…, ze misten ook het spelen met vrienden en vriendinnetjes.

Alle maatregelen vragen om discipline. Respect naar anderen toe. Het sleutelwoord van discipline is vertrouwen.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant van 6 mei 2020.