Overhandiging nieuwe duofiets voor Thomashuis Lunteren

Op initiatief van een medewerker van ons Thomashuis hebben wij in het najaar 2019 mee gedaan aan de Ede doet actie voor de aanschaf van een duo fiets voor onze bewoners. Wij hadden verwacht om twee rondes mee te moeten doen om de benodigde € 9400,- bij elkaar te krijgen.

De actie was echte zo’n succes dat wij het bedrag na één bonnen ronde en de nodige giften binnen twee maanden bij elkaar hebben gehaald. Onze bewoners zijn iedereen die hier aan bij heeft gedragen zeer dankbaar. Om iedereen te bedanken willen wij de oplevering van de duofets feestelijk vieren op zaterdag 8 februari om 13 uur bij ons Thomashuis aan de Fliertseweg 20 in Lunteren.