Veel plannen dynamische Dorpsraad Lunteren

LUNTEREN – Woensdagavond 17 april organiseerde Dorpsraad Lunteren een Algemene Ledenvergadering met aansluitend een openbare bijeenkomst voor alle Lunteranen. 

De organisatie van de Dorpsraad is inmiddels op sterkte met de komst van Marijke Speelziek als secretarieel ondersteuner binnen het bestuur en de formele benoeming van Martin van de Bunt als penningmeester. 

Jaarverslag en jaarrekening 2023 werden bij acclamatie goedgekeurd waarbij benadrukt werd dat het aantal leden van de Dorpsraad inmiddels de 600 is gepasseerd. De financiële situatie is minder rooskleurig want door de vele activiteiten wordt ingeteerd op eigen vermogen. De financiële ondersteuning vanuit de Gemeente Ede is beperkt en daarom kwam de vraag uit de zaal of leden een vrijwillige donatie kunnen doen en hoe. Op de website www.dorpsraadlunteren.nl wordt een pagina ingericht om dit eenvoudig mogelijk te maken. Het goedkeuren van het Huishoudelijk reglement en het Visie document bleken een formaliteit. Essentieel voor de uitvoering van de taken van de raad zijn de inmiddels 7 commissies die veel werk verrichten bij het initiëren en uitwerken van projecten die belangrijk zijn binnen de Lunterse gemeenschap. 

Nieuw toegevoegd is de commissie ‘Sociaal Woonconcept’ onder leiding van Frans van Tuijl die de mogelijkheden en locaties in Lunteren gaat onderzoeken met als doel een woon- en leefomgeving te creëren voor alle Lunteranen van jong tot oud met een natuurlijke sociale samenhang. Ook is een projectgroep “Herinrichting Nieuwe Erf” in het leven geroepen die de plannen uit 2018 van architect Jeffrey Floor gaat aanscherpen en voorzien van een haalbare business case. Ook is er gesproken over het beleid rondom de volkstuinen in relatie tot het initiatief van de gemeente ‘Voedsel Dichtbij’ en de fietstocht van de commissie buitengebied van afgelopen zaterdag waar diverse initiatieven gepresenteerd werden als gevolg van de transformatie van het buitengebied. 

De eerstvolgende openbare bijeenkomst van de Dorpsraad is op 17 juni wanneer de commissie Wonen de resultaten presenteert van het inspraakproces rond de huizenbouw ambities in Lunteren tot 2040.

Lees hier de online krant van deze week.