Ondertekening van de aanneemovereenkomst nieuwbouw Calvijnschool, Julianaschool en gymzaal in Ederveen

Met de ondertekening van de aanneemovereenkomst kan een start worden gemaakt met de realisatie van de nieuwe schoolgebouwen en gymzaal aan de Schoolstraat in Ederveen. Met deze nieuwbouw krijgen bijna 700 kinderen in Ederveen een nieuwe school die voldoet aan de eisen van deze tijd. Sport Service Ede beheert de gymzaal. De scholen gebruiken deze voor het gymonderwijs. Maar de gymzaal is ook bedoeld voor gebruik van de sportverenigingen in Ederveen en omgeving.

Het nieuwe gebouw voldoet aan de eisen van bijna energie neutrale gebouwen (BENG) door het toepassen van onder meer groene daken, zonnepanelen en een warmtepomp. Het gebouw wordt daarmee helemaal gasloos. De Calvijnschool krijgt in de nieuwbouw ruimte voor paramedische functies voor de zorg van een aantal leerlingen op deze school. De school voldoet aan het predicaat ‘frisse school’. Beide scholen krijgen een eigen speelterrein en buitenruimte voor de leerlingen.


Artist impressions van het nieuwe schoolgebouw in Ederveen.

Bestuurders van beide scholen, Henk Jonker (Julianaschool), Reinald van Ommeren (Calvijnschool), wethouder Meijer (onderwijshuisvesting) en de aannemer Zegers en Installateur (WSI) ondertekenen de aanneemovereenkomst.

De huidige gymzaal en een groot gedeelte van de Julianaschool wordt gesloopt, waarna de gehele nieuwbouw in één bouwfase zal worden gerealiseerd. Na oplevering zal het restant van de Julianaschool worden gesloopt en het overige terrein afgerond worden. De leerlingen van beide scholen zijn inmiddels in tijdelijke huisvesting ondergebracht.

 

Naar verwachting is de volledige nieuwbouw gereed in juni/juli 2021, zodat schooljaar 21/22 voor beide scholen start in de nieuwbouw.