Gemeente Ede koopt voormalig Pro Persona gebouwen in Lunteren

LUNTEREN – In de zoektocht naar opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden heeft de gemeente Ede besloten een bod te doen op de voormalig Pro Persona gebouwen aan de Klomperweg in Lunteren. Het bod is geaccepteerd en goedgekeurd door het College Sanering Zorginstellingen (CSZ). 

Er is nog wel een aantal voorbehouden. We verwachten dat in februari het eigendom wordt overgedragen. Een deel van de Oekraïners die nu op Harskamp opgevangen worden, circa 200 mensen, zullen op termijn naar de Klomperweg in Lunteren verhuizen.

Burgemeester René Verhulst: “We zijn gezien de huidige situatie continu op zoek naar nieuwe opvanglocaties. Nu Defensie heeft aangegeven dat zij hun terrein in Harskamp weer zelf in gebruik willen nemen, ligt er extra druk op.” 

“Het is fijn dat we dit pand nu hebben kunnen kopen en dat de Oekraïners die nu in Ede werken en van wie de kinderen hier naar school gaan dit gewoon kunnen blijven doen,” vervolgt de burgemeester

Op 1 februari 2024 bespreekt het college van burgemeester en wethouders deze aankoop met de gemeenteraad. Daarna moet de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen om er opvang voor Oekraïners te mogen realiseren. Half januari wordt er een inloopavond voor omwonenden georganiseerd. Zij zijn geïnformeerd per brief.

Pro Persona

Het gebouw in Lunteren is al sinds het vertrek van Pro Persona Centrum voor Psychotherapie op 1 juli niet meer in gebruik. 

De reden om het Centrum te sluiten was dat Pro Persona al vier jaar op een rij een negatief rendement op de zorg heeft.

Lees hier de online krant van deze week.