HKZ-keurmerk voor Zinvolle-dag

LUNTEREN – Woensdagmiddag 12 april werd het HKZ-keurmerk overhandigd aan Trudie van Ginkel-Lourens van Zinvolle-dag. In aanwezigheid van cliënten overhandigde HKZ-manager Daniël Knot het bijbehorende certificaat.

Trudie is blij met de erkenning: “Zinvolle dag is een aanwinst voor Lunteren en omgeving, bij velen bekend die deelnemen aan onze organisatie. Aangezien Nederland vergrijst is er steeds meer behoefte aan deze kleinschalige vorm van zorg. Zinvolle-dag staat voor saamhorigheid, de deelnemer bepaalt en wij begeleiden, je mag zijn zoals je bent, wij stimuleren wat kan, wat niet meer gaat laten wij achterwegen.”

Kwaliteitsproces

Om het HKZ-keurmerk te verkrijgen is de organisatie van Zinvolle-dag een jaar lang grondig doorgelicht. In een dik handboek is onder meer het kwaliteitsproces beschreven, schema’s en procedures waaraan Zinvolle-dag zicht heeft verbonden. Een jaar lang hebben vertegenwoordigers van HKZ meegelopen en het functioneren vastgelegd. Een proces dat Zinvolle-dag goed doorstond, met de overhandiging van het HKZ-keurmerk.

Hiermee krijgt Zinvolle-dag ook meer financiële armslag doordat zij nu in aanmerking kan komen voor subsidies en is de erkenning eveneens van belang met betrekking tot de WMO. “Tot op heden waren onze financiën beperkt en bestonden deze uit giften en mijn eigen inbreng. Het keurmerk opent de weg naar meer financiële armslag.”, laat Trudie weten.

Nabuurschap

Zinvolle-dag is er voor mensen met bijvoorbeeld dementie, de ziekte van Parkinson, of mensen die angst of depressieklachten hebben. Vanaf een leeftijd van 40 jaar bent u welkom. Persoonlijke aandacht is hierbij een belangrijke invalshoek. “Het is nabuurschap dat Zinvolle-dag biedt aan haar cliënten. Wij nemen de rol van het verpleeghuis van vroeger over. Wij richten ons op ieders persoonlijke behoefte en mogelijkheden door in overleg het programma aan te passen aan uw persoonlijke interesse en mogelijkheden.”

Zij doet dit in haar huis aan Hugo de Vries Park in Lunteren. “Huiselijkheid is belangrijk voor deze mensen. Ik heb hier de ruimte en de gelegenheid. Het is mijn passie er te zijn voor deze mensen.”

Nederlandse normen

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De HKZ-normen zijn Nederlandse normen voor de certificering van kwaliteitsmanagementsystemen in de zorgsector. De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van zorgprocessen als op de organisatorische kwaliteit. Het resultaat van een HKZ-kwaliteitssysteem is een organisatie die wil, kan en gaat verbeteren!

 

Door de HKZ-norm Kleine Organisaties hebben kleine zorgorganisaties en praktijken de mogelijkheid om op een relatief eenvoudige wijze een certificering te behalen. Veiligheid, cliëntervaringen, verbeteren van zorg, wet- en regelgeving: alles wat in kleine organisaties speelt, komt aan bod.

 

Deelcertificaten

Het keurmerk is voor drie jaar, met een toetsing om te controleren of men zich aan de norm van het keurmerk houdt. Elk jaar moet Zinvolle-dag een deelcertificaat behalen, om na drie jaar weer in aanmerking te komen voor een vervolg van het HKZ-keurmerk.

 

Lees hier de online krant van deze week.