Waarkgroep Lunters Aarfgoed opgericht

LUNTEREN – Vanuit de Oud Lunterse Dag-commissie worden er veel initiatieven ontplooid om het Lunters erfgoed te bewaren en te behouden.  Dat is echter niet hun hoofddoel, dat is namelijk het organiseren van de OLD.  Er ontstond daarom behoefte aan een aparte stichting, die dit op zich zou nemen. Die stichting is op vrijdag 7 juli bij de Lunterse notaris opgericht met als naam Waarkgroep Lunters Aarfgoed.

Het hoofddoel van deze Waarkgroep  is het bewaren en behouden van Lunters Aarfgoed. Dat wil zij doen naast de al bestaande organisaties die zich hiermee bezighouden, zoals Vereniging Oud Lunteren,  Museum Lunteren, het Luntersch Buurtbosch, Project de Goudsberg en de Gazenbeekstichting. De Waarkgroep wil zich bijvoorbeeld richten op die activiteiten, situaties of belangen, die nog niet door één van bovenstaande organisaties wordt behartigd. De Waarkgroep wil ook op praktisch niveau hand en spandiensten aanbieden aan al bestaande organisaties of initiatieven. Ze hebben daarbij als voorbeeld, de Erfgoed klusbrigade in Winterswijk.

Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit Henk Budding (de  loco van Lunteren)  Jeroen van Heukelom, Dick Steenbeek en Martijn Stöfsel. Vanuit de Commissie OLD nemen deel Jeroen Zieleman en Nico Rodenburg. 

Projecten

Ondanks zijn de betonnen hectometerpaaltjes uit de jaren 30 ontdekt,  langs de Klomperweg en langs de Dorpsstraat. De Waarkgroep heeft die paaltjes schoongemaakt en opnieuw met de originele kleuren in oude stijl gerestaureerd.

Verder is er nog een plan om te kijken of we iets kunnen doen met de oude lighal van het sanatorium, die achteraf op het terrein van het Bosgoed staat. Daarnaast is er ook een plan om  zogenaamde ‘stolperstenen’ oftewel struikelstenen te plaatsen op plekken waar in de oorlog  Joodse mensen hebben gewoond, die zijn weggevoerd en vermoord. 

Verder zullen er zeker nog allerlei andere initiatieven komen. Zij staan daarbij natuurlijk  open voor suggesties van een ieder die zich gericht op het in standhouden behoud van Lunters erfgoed.

Lees hier de online krant van deze week.