‘CNS De Triangel’ deelt voorleestassen uit

LUNTEREN – Om de taalvaardigheid op te krikken is het belangrijk dat kinderen al vroeg in aanraking komen met boeken. Om die reden deelt De Triangel vanaf donderdag 11 november wekelijks ‘De voorleestas’, gevuld met een prentboek en instructies voor de ouders, uit aan zijn jongste leerlingen.

“We merken dat de taalvaardigheid van leerlingen achteruitgaat. Ook belanden steeds meer kinderen bij een logopedist,” vertelt taalcoördinator van de school, Annemieke Bokkers. Dit gegeven wordt deels toegeschreven aan de toenemende populariteit van tablets en games in de thuissituatie. Hierdoor missen kinderen sociale interactie. “Het voordeel als een ouder het kind voorleest, is dat kinderen bewust gemaakt kunnen worden van de prent die zij zien. Bij digitaal horen ze het verhaal wel, alleen wordt er niet dieper ingegaan op de betekenis van woorden en wat een uitdrukking in een zin betekent,” legt Annemieke uit. “Juist de interactie die kinderen hebben bij een boek maakt het belangrijk.” Om die reden heeft de school de voorleestas ontwikkeld. De tas is mede tot stand gekomen door de oproep in de krant voor het inleveren van voorleesboeken en de NPO-gelden vanuit de overheid.

Enkele tips bij het voorlezen

Voordat u gaat voorlezen is het belangrijk om een fijn en gezellig plekje op te zoeken waar u met uw kind goed in het boek kunt kijken, vertelt groepsleerkracht 1/2 Imke Bokschoten. Bekijk de voorkant van het boek en bespreek samen waar het boek over zou kunnen gaan. En waarom denk je dat? Maak het kind nieuwsgierig! Lees het verhaal rustig door en vervang eventuele moeilijkere woorden door wat makkelijkere. Laat uw kind ook dingen aanwijzen en benoemen, zo vergroten ze hun woordenschat. Ziet uw kind ook emoties op plaatjes? Laat ze benoemen waarom iemand vrolijk of bang is. Bespreek achteraf met het kind het boek. Klopte de voorspelling waarvan het kind dacht dat het boek over ging? Wie waren de hoofdpersonen in het boek en wat maakten zij mee? Op deze manier hoopt de school dat kinderen meer interesse en plezier in boeken krijgen en dat hun taalvaardigheid verbetert.

VVE-traject

De daling in taalvaardigheid wordt landelijk opgemerkt door een toename in het aantal kinderen dat deelneemt aan de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit is een traject speciaal ontwikkeld voor kinderen van circa 2 tot 6 jaar die een risico lopen op o.a. een taal- en ontwikkelingsachterstand. De Edese wethouder van onderwijs Leon Meijer maakt zich ook zorgen om deze trend. Om die reden is er extra geld vrijgemaakt om ouders van jonge peuters een VVE-traject aan te bieden. Deze jonge peuters krijgen dan de mogelijkheid om 2/3 dagdelen naar één van de gespecialiseerde peuterspeelzalen, waaronder Partou in Kind Centrum De Triangel, te gaan. Ze ontmoeten daar andere kinderen, gaan in gesprek, horen taal en dat is goed voor de taalontwikkeling/woordenschat.