Wicherumloo, meer dan alleen een huis

De maatregelen van het kabinet worden op Wicherumloo serieus gehanteerd.

Bij ontvangst in het woonzorghuiswordt dit door huismeester Martie Waaijenberg -sinds een aantal maanden ook bekend als ‘Mart 1,5 meter’- duidelijk gemaakt. “Het hele huis ging op slot, ook de bewoners die gewend waren om dagelijks de deur uit te gaan voor boodschappen of een bezoekje, bleven na overleg met het bestuur binnen”. Dit ‘regime’ heeft zijn vruchten afgeworpen; Covid kwam Wicherumloo niet in, maar voorzichtigheid blijft geboden.

Beschermd en beschut wonen

Inmiddels is ook coördinator zorg, Lutje Klok, aangeschoven. Zij is in dienst van Stichting Bethanië. Het protestants christelijk woonzorghuisis ontstaan vanuit een roeping; een initiatief vanuit de hervormde gemeente van Wekerom, waar iedereen welkom is die met respect voor elkaars normen en waarden samen wil wonen.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com