Stormen hebben een naam

Stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft hebben per Dit weekeinde trekt ‘Dennis’ over ons land. Deze week liet ‘Ciara’ van zich gelden. Waarom krijgen stormen een naam? Uit onderzoek in Groot-Brittannië blijkt dat naamgeving van stormen het bewustzijn van gevaarlijk weer verhogen. Een consistente boodschap aan het publiek heeft mensen ertoe aangezet actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen. Het benoemen van stormen door het KNMI kan de communicatie van naderend gevaarlijk weer,via de media en andere overheidsinstanties helpen. Wanneer krijgt een storm een naam? De criteria voor het benoemen van stormen is gebaseerd
op een combinatie van zowel de impact die het weer kan hebben als de kans dat het weer
optreedt. Een storm krijgt een naam bij een code oranje of rood voor windstoten. Waarom zijn er geen stormen met de letters Q, U, X, Y en Z?


Een stormfront trekt over de heide.

Om te voldoen aan internationale afspraken voor stormnamen van het National Hurricane Center, zijn er geen namen die beginnen met deze letters. Dit zorgt voor consistentie voor de officiële naamgeving van stormen in de Atlantische Oceaan. Hoe worden namen gekozen?
In Groot-Brittannië en Ierland kan het publiek suggesties voor namen insturen. Daaruit zijn de populairste geselecteerd. In Nederland heeft het KNMI voor dit eerste jaar een lijst opgesteld. Van de namen van de die landen is een definitieve lijst gemaakt. In de toekomst gaat het KNMI ook het publiek betrekken bij de naamgeving. Elk jaar, aan het begin van het stormseizoen in september, verschijnt een nieuwe namenlijst.

Hoe vaak komen stormen voor? In Nederland komen stormen een paar keer per jaar voor. In het vorige stormseizoen 2017 – 2018
kregen in Groot-Brittannië en Ierland tien stormen een naam. De jaren daarvoor vijf stormen en elf stormen in het seizoen 2015 – 2016.
Krijgen we meer stormen in Nederland? Klimaatmodellen laten geen toename zien in winterstormen, de waarnemingen laten een afname
zien boven het binnenland. Een mogelijke oorzaak is de verruwing van het landschap; meer gebouwen en bossen remmen de wind af. De hoogte van stormvloeden neemt wel toe; de wind boven zee heeft geen trend maar de zeespiegel stijgt. Hoe zit het met orkanen die uiteindelijk als storm ons land bereiken? Als een storm een overblijfsel is van een tropische storm of orkaan die de Atlantische Oceaan
is overgestoken, verwijzen wij naar deze storm als bijvoorbeeld ‘ex-orkaan X’. Dit doen we om verwarring over naamgeving te voorkomen. Bron: KNMI.