Natuurinclusief bouwen op de Hulakker in Lunteren

Door de stikstofcrisis liep het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in 2019 terug. Om deze bouwvergunningen rond te krijgen zijn er stikstofbesparingen nodig. Voor deze besparingen zijn een aantal oplossingen. Een daarvan is natuurinclusief bouwen.

In Lunteren wordt op deze manier 72 woningen bij de Hulakker gerealiseerd dat onderdeel wordt van De Westzoom. Wethouder Peter de Pater van gemeente Ede neemt ons mee in de bouw- en realisatiefase. “De planning is om aan moderne gebiedsontwikkeling te doen, en dat moet volledig in balans zijn tussen bestaand groen, aangelegd groen en woningbouw,” vertelt Peter.-

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op www.lunteren.com