75 jaar Bevrijding uit Jappenkampen

Op 15 augustus is het vijfenzeventig jaar ­geleden dat keizer Hirohito de overgave van Japan met een radiobericht bekend maakte. De driejarige bezetting van Nederlands-Indië was ten einde. Maar er was geen feest, alleen maar treurnis.

De Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië

In januari 1942 valt het Japanse keizerrijk Nederlands-Indië binnen. Binnen enkele maanden verovert Japan nagenoeg heel Zuidoost-Azië, waaronder Nederlands-Indië. Japan streeft ernaar om een groot Aziatisch rijk te stichten. Om dit te bewerkstelligen wordt Nederlands-Indië ontdaan van westerse invloeden. Bewoners met een westerse achtergrond en mensen die zich schaarden bij de geallieerden worden gevangengenomen en in interneringskampen gestopt. De leefomstandigheden in de meeste kampen zijn verschrikkelijk. Duizenden gevangenen sterven door honger, ziekte of uitputting. Tot de capitulatie van Japan in 1945 hebben veel gevangenen tenminste drie jaar doorgebracht in deze kampen.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com