EEN MEDEBURGER SCHRIJFT INGEZONDEN BRIEF: Vogelgriep

Vogelgriep 14-08-2022

AJK Stroe Wekerom leeft mee met getroffen boeren en boerinnen die hun dieren moeten ruimen. Dit heeft meer kanten dan alleen de financiële. AJK Stroe-Wekerom roept op om de huidige regelgeving over vogelgriep opnieuw te beoordelen en maatwerk te leveren waar dat mogelijk is.

Gisteren is in Lunteren op een pluimveebedrijf vogelgriep aangetroffen. Zeven omliggende bedrijven zijn preventief geruimd en meer dan 200 bedrijven hebben de komende weken met maatregelen van doen.

Cijfers die een kil beeld schetsen van de nieuwsberichten en die niet het hele verhaal vertellen. Namelijk over de emoties die dit op de bedrijven losmaakt, de verspilling van zoveel levend vee dat in potentie zoveel monden kan voeden en dat ook nog tegen een kleine CO2 footprint.De spanning die dit teweegbrengt en meegenomen wordt naar de keukentafel en slaapkamer. Emotioneel hakt dit er enorm in. Boeren en boerinnen voelen van alles: onmacht, boosheid, verdriet, verslagenheid, onzekerheid.

Sinds jaren hangt de vogelgriep als een zwarte schaduw boven de pluimveehouderij. In Nederland, België en verschillende andere Europese landen steekt het virus regelmatig de kop op. Inmiddels hoort vogelgriep bij het normale ziektebeeld van vogels die in Nederland in het wild voorkomen, niet alleen meer bij trekvogels. Daarom is het snel invoeren van vaccinatiebeleid belangrijk.Vaccinatie biedt de mogelijkheid om gehouden pluimvee te beschermen en verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Dit kan alleen wanneer een goed vaccin beschikbaar is. Vaccins van onvoldoende kwaliteit verhullen een besmetting zonder de verspreiding echt te stoppen. Dat is ongewenst en niet in het belang van de gezondheid van dier en mens. Diervaccinatie vereist brede internationale acceptatie. Handel in dieren gevaccineerd tegen vogelgriep en hun producten is binnen de EU nu nog maar beperkt toegestaan. Vaccinatie vereist daarom een zorgvuldige aanpak.In een wereld waarin zoveel voedsel nodig is moeten we dit beter kunnen regelen. Pluimveevlees heeft van alle vleessoorten de kleinste footprint. De uitstoot uit stallen is sinds 2000 flink lager geworden. Ook op het gebied van energie worden grote stappen gemaakt. Denk dan aan houtkachels om stallen te verwarmen, zonnepanelen, windenergie. In Moerdijk wordt een groot deel van de Nederlandse vleeskuikenmest verbrand. Dit geeft genoeg energie om een stad ter grote van Den Bosch van energie te kunnen voorzien!

Nederlandse pluimveehouders hebben hun schouders onder duurzaamheid gezet. De laatste tien jaar (tussen 2010 en 2018) is het gebruik van antibiotica met de helft verminderd. Omgerekend naar dagdoseringen krijgen kippen ruim minder dan de gemiddelde mens in Europa. Al deze ontwikkelingen getuigen van enorm vakmanschap en grote bereidheid stappen te maken. Dat de overheid achterblijft met haar regelgeving om haar schouders onder het ruimingsbeleid te zetten en te verbeteren is een gemiste kans! AJK Stroe-Wekerom is trots op de Nederlandse pluimveehouder en roept de overheid op om het voorbeeld van de pluimveehouders te volgen en in te zetten op duurzaamheid en dierenwelzijn, ook bij preventieve maatregelen zoals bij vogelgriep. Alleen gaan we sneller, samen komen we verder!

Lees hier de online krant van deze week.